Προκηρύξεις

Προμήθεια Υλικών Άρδευσης

Ο Δήμαρχος Φιλοθέης-Ψυχικού διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια υλικών άρδευσης [CPV: 43323000-3], για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, εκτιμώμενης αξίας 56.023,65 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24% (=13.445,68 ευρώ), ήτοι 69.469,33 

Περισσότερα »

Δημοπρασία Εκμίσθωσης Ακινήτου

      Ο Δήμαρχος Φιλοθέης Ψυχικού προκηρύσσει δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του προσωπικού του ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ και καλούνται οι ενδιαφερόμενοι

Περισσότερα »

Οριστικοί πίνακες κατάταξης ΣΟΧ2/2020

Ο Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού ανακοινώνει τους οριστικούς πίνακες κατάταξης των υποψηφίων Καθαριστών-στριών Σχολικών Μονάδων του Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού της υπ’ αριθμ. 11236/21.08.2020 ΣΟΧ 2/2020. Δείτε τον Τελικό Πίνακα Κατάταξης Πλήρους Απασχόλησης, εδώ Δείτε τον Πίνακα Προσληπτέων Πλήρους Απασχόλησης, εδώ

Περισσότερα »

Προσωρινοί πίνακες κατάταξης ΣΟΧ2/2020

Ο Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού ανακοινώνει τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης των υποψηφίων Καθαριστών-στριών Σχολικών Μονάδων του Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού της υπ’ αριθμ. 11236/21.08.2020 ΣΟΧ 2/2020. Δείτε τον Πίνακα Κατάταξης Πλήρους Απασχόλησης, εδώ Δείτε τον Πίνακα Κατάταξης Μερικής Απασχόλησης, εδώ Οι

Περισσότερα »