Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

02η Συνεδρίαση – 6/17/2011

02η Συνεδρίαση – 6/17/2011 – 3:00:00 PM

Πρόσκληση Σύγκλισης – Ημερήσια Διάταξη
Πίνακας Αποφάσεων 2ης Συνεδρίασης
Λήψη απόφασης για την επιλογή και την πρόσληψη εποχικού προσωπικού (καθηγητές φυσικής αγωγής διοικητικό προσωπικό για γραμματειακή υποστήριξη βοηθητικό προσωπικό) για την εκτέλεση του έργου «Αθλοπαιχνιδιές 2011»
Λήψη απόφασης για απευθείας ανάθεση της ασφάλισης των παιδιών που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Αθλοπαιχνιδιές 2011» μετά την αξιολόγηση των υποβληθέντων προσφορών από την τριμελή Επιτροπή συλλογής και αξιολόγησης προσφορών.
Λήψη απόφασης για απευθείας ανάθεση της μετακίνησης των παιδιών που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Αθλοπαιχνιδιές 2011» μετά την αξιολόγηση των υποβληθέντων προσφορών από την τριμελή Επιτροπή συλλογής και αξιολόγησης προσφορών.
Λήψη απόφασης για απευθείας ανάθεση της σίτισης των παιδιών που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Αθλοπαιχνιδιές 2011» μετά την αξιολόγηση των υποβληθέντων προσφορών από την τριμελή Επιτροπή συλλογής και αξιολόγησης προσφορών.
Αποδοχή χορηγιών.
Λήψη απόφασης για μεταφορά του μόνιμου προσωπικού από τις πρώην Δημοτικές Επιχειρήσεις στη ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ.


Τελευταία Νέα