Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

02η Συνεδρίαση – 6/27/2011

02η Συνεδρίαση – 6/27/2011 – 2:00:00 PM

Πρόσκληση Σύγκλισης – Ημερήσια Διάταξη
Πίνακας Αποφάσεων 2ης Συνεδρίασης
Καθορισμός δικαιωμάτων και τελών για διάθεση χώρων και εγκαταστάσεων του Δημοτικού Γυμναστηρίου Φιλοθέης και του Δημοτικού Οργανισμού Άθλησης Νέου Ψυχικού
Δικαίωμα εγγραφής και έκδοση μαγνητικών αθλητικών ταυτοτήτων του Δημοτικού Γυμναστηρίου Φιλοθέης και του Δημοτικού Οργανισμού Άθλησης Νέου Ψυχικού του ΝΠΔΔ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ –ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Καθορισμός ποσών και τρόπος καταβολής οικονομικής εισφοράς γονέων των νηπίων των Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών του ΝΠΔΔ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ –ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης προσφορών ( άρθρου 46 ΕΚΠΟΤΑ ) του ΝΠΔΔ OΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ -ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ .
Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής εργασιών δαπάνης μέχρι 5.869.41€ του ΝΠΔΔ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ –ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ.
Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών (άρθρου 28 του ΕΚΠΟΤΑ) του ΝΠΔΔ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ –ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ.
Έγκριση ανάθεσης εργασίας για σύνταξη μισθοδοτικών καταστάσεων του ΝΠΔΔ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ –ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ»
Διακοπή αδείας άνευ αποδοχών της υπαλλήλου Ανδρειώτη Ειρήνης του ΝΠΔΔ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ –ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Έγκριση αδείας άνευ αποδοχών της υπαλλήλου Σαραντοπούλου Αικατερίνης του ΝΠΔΔ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ –ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ .
Επανεξέταση τροφείων του παιδιού Μπουλούκου Ευαγγελίας που φοιτά στον παιδικό σταθμό Ευρώτα του ΝΠΔΔ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ –ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ .


Τελευταία Νέα