Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

04η Συνεδρίαση – 7/15/2011

04η Συνεδρίαση – 7/15/2011 – 10:00:00 AM

Πρόσκληση Σύγκλισης – Ημερήσια Διάταξη
Πίνακας Αποφάσεων 4ης Συνεδρίασης
Εγκριση Προυπολογισμού οικονομικού έτους 2011
Εγκριση διετούς σχεδίου δράσης
Εγκριση ανάθεσης του έργου της λογιστικής παρακολούθησης και μισθοδοσίας σε εξωτερικό συνεργάτη λογιστή και σύναψη σύμβασης
Λήψη απόφασης για τη διενέργεια διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για το σχεδιασμό και τη παραγωγή εντύπων δημοσιότητας δράσεων της επιχείρησης
Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου για το σχεδιασμό και παραγωγή εντύπων δημοσιότητας δράσεων επιχείρησης
Ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη-λογιστή του έργου που αφορά στο κλείσιμο του Ισολογισμού χρήσεως 2011 της τέως ΔΗΚΕΦ και ανάθεση ελέγχου του σε ορκωτούς ελεγκτές – καθορισμός αμοιβής τους.
Εγκριση συνδρομής στην Τράπεζα Πληροφοριών ΟΤΑ και Επιχειρήσεων «Δήμος Νετ» ΕΠΕ
Λήψη απόφασης για τη συλλογή προσφορών και την ανάδειξη αναδόχου μίσθωσης πούλμαν για μεταφορές δημοτών σε θερινά θαλάσσια μπάνια στο Αυλάκι Αττικής
Γενική ενημέρωση ανακοινώσεις (ημερομηνία κλεισίματος ισολογισμών των τριών συγχωνευμένων εταιρειών)Τελευταία Νέα