Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

05η Συνεδρίαση – 7/14/2011

05η Συνεδρίαση – 7/14/2011 – 2:00:00 PM

Πρόσκληση Σύγκλισης – Ημερήσια Διάταξη
Πίνακας Αποφάσεων 5ης Συνεδρίασης
Επιλογή τράπεζας για την κατάθεση των Χρηματικών υπολοίπων του ΝΠΔΔ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ –ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για προμήθειες ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες των Δημοτικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών για το έτος 2011 του ΝΠΔΔ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ –ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για προμήθειες ειδών οπωρολαχανικών για τις ανάγκες των Δημοτικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών για το έτος 2011 του ΝΠΔΔ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ –ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για προμήθειες ειδών κρεοπωλείου για τις ανάγκες των Δημοτικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών για το έτος 2011 του ΝΠΔΔ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ –ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για προμήθειες ειδών ιχθυοπωλείου για τις ανάγκες των Δημοτικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών για το έτος 2011 του ΝΠΔΔ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ –ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για προμήθειες ειδών αρτοποιείου για τις ανάγκες των Δημοτικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών για το έτος 2011 του ΝΠΔΔ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ –ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για προμήθειες ειδών ζαχαροπλαστείου για τις ανάγκες των Δημοτικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών για το έτος 2011 του ΝΠΔΔ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ –ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για προμήθειες ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες για το έτος 2011 του ΝΠΔΔ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ –ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για προμήθειες χημικού υλικού για τις ανάγκες του κολυμβητηρίου στο αθλητικό κέντρο Νέου Ψυχικού για το έτος 2011 του ΝΠΔΔ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ –ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Καθορισμός δικαιωμάτων και τελών για διάθεση χώρων και εγκαταστάσεων για το έτος 2011-2012 του Δημοτικού Γυμναστηρίου Φιλοθέης και του Δημοτικού Οργανισμού Άθλησης Νέου Ψυχικού του ΝΠΔΔ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ –ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑ
Έγκριση υλοποίησης εργαστηριακών μαθημάτων στα τμήματα προσχολικής αγωγής και στις Βιβλιοθήκες του ΝΠΔΔ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ –ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Τελευταία Νέα