Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

06η Συνεδρίαση – 4/19/2011

06η Συνεδρίαση – 4/19/2011 – 9:00:00 AM

Πρόσκληση Σύγκλισης – Ημερήσια Διάταξη
Πίνακας Αποφάσεων 06ης Συνεδρίασης
Απόφαση ορισμού αντιπροέδρου μετά από την παραίτηση του κ. Στυλιανού Σταυρίδη
Απόφαση καταχώρησης απογραφής έναρξης στο βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών του Δήμου
Απόφαση έγκρισης της με αριθμ. 201/2011 απόφασης του Δημάρχου που ελήφθη λόγω κατεπείγοντος
Απόφαση περί άσκησης αίτησης ακύρωσης κατά της υπ’ αριθμ. ΠΟΛ1040/01-03-2011 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών περί αναπροσαρμογής τιμών των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων της Δημοτικής Κοινότητας Ψυχικού
Απόφαση έγκρισης πληρωμής δικαστικώς επιδικασθέντων ποσών σε επτά μισθωτούς του Δήμου Φιλοθέης
Απόφαση έγκρισης πληρωμής δικαστικώς επιδικασθέντων ποσών σε επτά μισθωτούς του Δήμου Νέου Ψυχικού
Απόφαση ανάθεσης στο δικηγόρο Νικόλαο Καραμανλή δικαστικής υπόθεσης του Δήμου

Τελευταία Νέα