Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

07η Συνεδρίαση – 5/23/2011

07η Συνεδρίαση – 5/23/2011 – 9:00:00 AM

Πρόσκληση Σύγκλισης – Ημερήσια Διάταξη
Πίνακας Αποφάσεων 07ης Συνεδρίασης
Απόφαση ανάθεσης στο δικηγόρο Νικόλαο Καραμανλή δικαστικής υπόθεσης του Δήμου
Απόφαση έγκρισης της με αριθμ. 250/2011 απόφασης του Δημάρχου που ελήφθη λόγω κατεπείγοντος
Απόφαση έγκρισης της με αριθμ. 201/2011 απόφασης του Δημάρχου που ελήφθη λόγω κατεπείγοντος
Απόφαση έγκρισης της με αριθμ. 231/2011 απόφασης του Δημάρχου που ελήφθη λόγω κατεπείγοντος
Απόφαση έγκρισης πληρωμής αμοιβών στη δικηγόρο Ουρανία Παπαευαγγέλου για νομικές και δικηγορικές υποθέσεις που της ανατέθηκαν που αφορούν ειδικότερα τον πρώην Δήμο Ψυχικού
Απόφαση έγκρισης πληρωμής δικαστικώς επιδικασθέντων ποσών σε είκοσι οκτώ μισθωτούς του Δήμου Νέου Ψυχικού
Απόφαση έγκρισης πληρωμής δικαστικώς επιδικασθέντων ποσών σε επτά μισθωτούς του Δήμου Φιλοθεής
Απόφαση έγκρισης πληρωμής δικαστικώς επιδικασθέντων ποσών σε δύο μισθωτούς του Δήμου Φιλοθέης
Απόφαση έγκρισης της με αριθμ. 251/2011 απόφασης του Δημάρχου που ελήφθη λόγω κατεπείγοντος
Απόφαση σύστασης παγίας προκαταβολής έτους 2011
Απόφαση ανάθεσης στο δικηγόρο Χρήστο Βαρβαρίγο δικαστικής υποθέσεως του Δήμου (αντίκρουση αγωγής του δικηγόρου Ευάγγελου Αποστόλου κατά του Δήμου Φιλοθέης)
Απόφαση έγκρισης απόφασης του Δημάρχου που ελήφθη λόγω κατεπείγοντος και παραπομπη στο Δημοτικό Συμβούλιο του καθορισμού αμοιβής δικηγόρων για τη σύνταξη αίτησης ακυρώσεως
Απόφαση διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού έτους 2011
Απόφαση έκθεσης απολογισμού 1ου τριμήνου εσόδων – εξόδων έτους 2011
Απόφαση έγκρισης όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την ηχογράφηση ηλεκτρονική επεξεργασία φωτοεκτύπωση και βιβλιοδεσία πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου και Επιτροπών 2011-2012
Απόφαση έγκρισης έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα Μεσογείτη Δημητρίου για αντιμετώπιση της δαπάνης διέλευσης οχημάτων του Δήμου από την Αττική οδό (Β’ Τρίμηνο) έτους 2011
Απόφαση ορισμού επιτροπής διενέργειας Πρόχειρου Διαγωνισμού για την ηχογράφηση ηλεκτρονική επεξεργασία φωτοεκτύπωση και βιβλιοδεσία πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου και Επιτροπών περιόδου 2011-2012Τελευταία Νέα