Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

09η Συνεδρίαση – 4/8/2011

09η Συνεδρίαση – 4/8/2011 – 6:00:00 PM

Πρόσκληση Σύγκλισης – Ημερήσια Διάταξη
Πίνακας Αποφάσεων 09ης Συνεδρίασης
Απόφαση περί κατεπείγοντος
Απόφαση περί κατεπείγοντος
Απόφαση περί εκδόσεως ψηφίσματος για το ΠΑΛΑΙ που βρίσκεται στα διοικητικά όρια του Δήμου Γαλατσίου
Απόφαση περί συμμετοχής του δημάρχου και δημοτικών Συμβούλων στο συνέδριο του Διαδικτύου Υγειών Πόλεων
Απόφαση έγκρισης τεχνικού προγράμματος έτους 2011
Απόφαση ορισμού διοικητικού συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία
Απόφαση ορισμού διοικητικού συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία
Απόφαση καθορισμού τελών χρήσεως πεζοδρομίων πλατειών και κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2011
Απόφαση καθορισμού χώρων και τελών διαφήμισης στα διοικητικά όρια του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού για το έτος 2011
Απόφαση έγκρισης απολογισμού οικονομικού έτους 2010 του Ν.Π.Δ.Δ.
Απόφαση έγκρισης απολογισμού οικονομικού έτους 2010 του Ν.Π.Δ.Δ.
Απόφαση συγκρότησης επιτροπής παραλαβής έργων
Τελευταία Νέα