Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

11η Συνεδρίαση – 4/15/2011

11η Συνεδρίαση – 4/15/2011 – 5:00:00 PM

Πρόσκληση Σύγκλισης – Ημερήσια Διάταξη
Πίνακας Αποφάσεων 11ης Συνεδρίασης
Απόφαση επί εγγράφου του ΥΠΕΚΑ αφορόν διαβίβαση πρότασης τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου
Απόφαση περί παράτασης αναστολής εκδόσεως οικοδομικών αδειών
Απόφαση μεταφοράς υπαλλήλου
Απόφαση απαγόρευσης στάθμευσης
Απόφαση έγκρισης απολογισμού οικονομικού έτους 2011 της σχολικής επιτροπής 1ου και 2ου Νηπιαγωγείου Δήμου Ψυχικού
Απόφαση ορισμού προέδρου Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας
Απόφαση αποδοχής και διάθεσης ποσού από του ΥΠΕΚΑ
Απόφαση αποδοχής και διάθεσης ποσού από το ΥΠΕΚΑ για την κάλυψη δαπανών πληρωμής συμβασιούχων έργου των ΚΕΠ
Απόφαση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού
Απόφαση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος πσού
Απόφαση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού
Απόφαση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού
Απόφαση περί καταβολής αποζημίωσης
Απόφαση ορισμού αμοιβής δικηγόρου
Απόφαση έγκρισης απολογισμού οικονομικού έτους 2010 του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικός Παιδικός Σταθμός του τέως Δήμου Φιλοθεής
Απόφαη έγκρισης απολογισμού οικονομικού έτους 2010 της Σχολικής Επιτροπής Δημοτικού Σχολείου τέως Δήμου Φιλοθέης
Απόφαση συγχώνευσης Νομικών Προσώπων Δημσίου Δικαίου του Δήμου
Απόφαση ορισμού μελών του διοικητικού συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου
Απόφαση συγχώνευσης των κοινωφελών επιχειρήσεων του Δήμου
Απόφαση ορισμού μελών διοικητικού συμβουλίου της ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ
Απόφαση συγκρότησης επιτροπής φιλικού διακανονισμούΤελευταία Νέα