Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

14η Συνεδρίαση – 6/9/2011

14η Συνεδρίαση – 6/9/2011 – 2:00:00 AM

Πρόσκληση Σύγκλισης – Ημερήσια Διάταξη
Πίνακας Αποφάσεων 14ης Συνεδρίασης
Απόφαση εκλογής δύο αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής μετά από παραίτηση
Απόφαση έγκρισης κατασκευής από την ΕΥΔΑΠ υπογείου αντλιοστασίου στην Δημοτική Κοινότητα Ν. Ψυχικού
Απόφαση αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2011
Απόφαση απευθείας ανάθεσης της εργασίας κοπής χόρτων για λόγους πυροπροστασίας μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών του διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού
Απόφαση έγκρισης μετακίνησης τεχνικών υπαλλήλων με τα ιδιωτικά τους αυτοκίνητα εντός έδρας για υπηρεσιακούς λόγους
Απόφαση παραλαβής μελέτης για την έδραση στεγάστρου σε κοινόχρηστο χώρο
Απόφαση έγκρισης ετήσιας συνδρομής μέλους εννιακοσίων ευρώ στο Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας
Απόφαση αποδοχής και διάθεσης ποσού από το Υπουργείο Εσωτερικών για την κάλυψη δαπανών πληρωμής μονίμου προσωπικού των Κ.Ε.Π.
Απόφαση ορισμού αμοιβής δικηγόρου για ανατεθείσα σε αυτόν δικαστική υπόθεση του Δήμου (αγωγή Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου)
Απόφαση ορισμού αμοιβής δικηγόρου για ανατεθείσα σε αυτόν δικαστική υπόθεση του Δήμου (δίκτυο ποδηλατοδρόμου σε δρόμους του Ψυχικού)
Απόφαση αποδοχής ποσού από το Υπουργείο Εσωτερικών για την κάλυψη δαπανών πληρωμής συμβασιούχων έργου των Κ.Ε.Π.
Απόφαση αποδοχής και διάθεσης ποσού από το Υπουργείο Εσωτερικών για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών στις Σχολικές Επιτροπές
Απόφαση κατανομής ποσού από το Υπουργείο Εσωτερικών για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών στις Σχολικές Επιτροπές
Απόφαση έγκρισης απολογισμού οικονομικού έτους 2010 του Κέντρου Εικαστικών Τεχνών “Γεώργιος Καρύδης” του πρώην Δήμου Φιλοθέης
Απόφαση έγκρισης διάθεσης πιστώσεων για πληρωμή δαπανών πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού για το 2ο τρίμηνο 2011
Απόφαση έγκρισης απολογισμού οικονομικού έτους 2010 Δημοτικής Βιβλιοθήκης πρώην Δήμου Ψυχικού
Απόφαση περί χορήγησης επιδόματος στους υπαλλήλους του Δήμου έτους 2010
Απόφαση περί αιτήματος οικονομικής ενίσχυσης της Πανελλήνιας Ένωσης Αντισφαίρισης Μηχανικών
Απόφαση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού
Απόφαση κατανομής πίστωσης ποσού από το Υπουργείο Εσωτερικών για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών στις Σχολικές Επιτροπές
Απόφαση έγκρισης απευθείας ανάθεσης συντήρησης και επισκευής του μηχανοκίνητου εξοπλισμού του Δήμου μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών του διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού
Απόφαση κατανομής πίστωσης από το Υπουργείο Εσωτερικών για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων στις Σχολικές Επιτροπές Ν. Ψυχικού
Απόφαση αποδοχής χρηματοδότησης ποσού για την υλοποίηση του προγράμματος του Σχολικού Τροχονόμου
Απόφαση ορισμού εκπροσώπων για την συμμετοχή τους στην διαπαραταξιακή επιτροπή των τριών Δήμων Γαλατσίου Φιλοθέης – Ψυχικού και Ν. Ιωνίας
Απόφαση τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 84/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Απόφαση τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 85/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Απόφαση έγκρισης διενέργειας διαγωνισμού συντήρησης πρασίνου
Απόφαση περί συμμετοχής δημοτικών συμβούλων (γυναικών) του Δήμου στο 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εκλεγμένων Γυναικών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Α’ και Β’ βαθμού
Απόφαση ορισμού δύο εκπροσώπων για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Βιώσιμης Ανάπτυξης Πόλεων (ΣΒΑΠ)
Απόφαση έγκρισης διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών


Τελευταία Νέα