Συμβούλιο Κοινότητας Ν.Ψυχικού

Στην Δημοτική Κοινότητα Νέου Ψυχικού ως θεσμού ενδημοτικής αποκέντρωσης, εκλέχθηκε 11μελές Συμβούλιο με επικεφαλής τον Πρόεδρο του Συμβουλίου.

Στο Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας παρέχονται εκ του νόμου οι δυνατότητες:

  1. να αποφασίζει για θέματα, χωρίς τη σύμπραξη άλλων δημοτικών οργάνων (αποφασιστικές αρμοδιότητες)
  2. να διατυπώνει γνώμη ή πρόταση σε άλλα διοικητικά όργανα του δήμου, τα οποία μπορούν ή οφείλουν να εκδώσουν κάποια διοικητική πράξη (γνωμοδοτικές αρμοδιότητες) καθώς επίσης και
  3. να εκφέρει γνώμη η οποία διατυπώνεται ύστερα από ερώτημα του οργάνου που λαμβάνει απόφαση και διακρίνεται σε απλή και σύμφωνη

Από 01/09/2019 -31/08/2023

Πρόεδρος της Επιτροπής του Συμβουλίου Ν.Ψυχικού

 είναι η κα. Σταυρούλα (Ρούλα) Χύτα – Αμιράλη

Έκλέχθηκε με τον συνδυασμό “Προάστιο Πρότυπο”

Eπικοινωνία:
roulaxyta@gmail.com

Πρόεδρος της Επιτροπής του Συμβουλίου Ν.Ψυχικού

 είναι ο κος. Στρατηγός Νικόλαος – Δημήτριος

Έκλέχθηκε με τον συνδυασμό “Προάστιο Πρότυπο”

Επικοινωνία: nikolasstratigos0@gmail.com

Τα τακτικά μέλη:

Πολυξένη Σιγάλα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ

 Eπικοινωνία:
xenia.sig.nth@gmail.com

Αριστείδης (Άρης) Φασιλάκης

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ

Eπικοινωνία: 
ar.fasilakis@gmail.com

Σταυρούλα (Ρούλα) Χύτα - Αμιράλη

«ΠΡΟΑΣΤΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ»

Eπικοινωνία:
roulaxyta@gmail.com

Λουκία Μπατζάκη

«ΠΡΟΑΣΤΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ»

Eπικοινωνία:
loukiastamati@gmail.com

Πολυξένη Σιγάλα

«ΠΡΟΑΣΤΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ»

 Eπικοινωνία:
xenia.sig.nth@gmail.com

Αριστείδης (Άρης) Φασιλάκης

«ΠΡΟΑΣΤΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ»

Eπικοινωνία: 
ar.fasilakis@gmail.com

Σταυρούλα (Ρούλα) Χύτα - Αμιράλη

«ΠΡΟΑΣΤΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ»

Eπικοινωνία:
roulaxyta@gmail.com

Ευδοξία Μπαλάγκα

«ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ»

 

Γεώργιος Μούρτος

«ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ»

Eπικοινωνία: 
georgemourtos@gmail.com

Βασίλειος Γιαννίκος

«ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ»

Eπικοινωνία:
vyiannikos@yahoo.gr

Σοφία Ζούππα

«ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ»

Eπικοινωνία:
sofia.zouppa@gmail.com

Λουκία Μπατζάκη

«ΠΡΟΑΣΤΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ»

Eπικοινωνία:
loukiastamati@gmail.com

Ελένη (Νένα) Πασσά - Χρήστου - Παπαγιάννη

«ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ»

 Eπικοινωνία:
npassa1943@gmail.com

Γεώργιος Μούρτος

«ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ»

Eπικοινωνία: 
georgemourtos@gmail.com

Διονύσιος Τσάγκλας

 Eπικοινωνία:
diojagg@yahoo.gr

Ευάγγελος Ουρανίτσας

«Λαϊκη Συσπειρωση»

Βασίλειος Γιαννίκος

«ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ»

Eπικοινωνία:
vyiannikos@yahoo.gr

Σοφία Ζούππα

«ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ»

Eπικοινωνία:
sofia.zouppa@gmail.com

Διονύσιος Τσάγκλας

 Eπικοινωνία:
diojagg@yahoo.gr

Ευάγγελος Ουρανίτσας

«Λαϊκη Συσπειρωση»