Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

ZOFIPSI LOGO simple

ΖΩ.ΦΙ.ΨΥ.

Η Φιλοζωική Ένωση Προστασίας Αδέσποτων Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού είναι μια αστική, μη κερδοσκοπική, εταιρεία, που αποτελείται αποκλειστικά από εθελοντές. Η λειτουργία της στηρίζεται κυρίως στις δωρεές φιλόζωων, στα έσοδα από εκδηλώσεις

Περισσότερα »
Programmatismou

Διευθύνσεις & Προϊστάμενοι

Ο Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού διαρθρώνεται διοικητικά στις παρακάτω Διευθύνσεις ως εξής (ΦΕΚ 2368/2012):   Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής Διευθυντής: κος Κόγος Βασίλειος, v.kogos@0177.syzefxis.gov.gr Το γραφείο του βρίσκεται Μαραθωνοδρόμου 95, Ψυχικό, τηλ. 213

Περισσότερα »
4

Γενικός Γραμματέας

Ο Γενικός Γραμματέας προΐσταται αμέσως μετά τον Δήμαρχο όλων των Υπηρεσιών του Δήμου και προσυπογράφει τα από το Δήμαρχο και τους Αντιδημάρχους υπογραφόμενα έγγραφα. Η Διοίκηση των Υπηρεσιών του Δήμου

Περισσότερα »
Dikefips1

Ιδιωτικού Δικαίου

Στον Δήμο Φιλοθέης-Ψυχικού λειτουργεί στο πλαίσιο της νομοθεσίας του Καλλικράτη ένα Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου. Ο Πρόεδρος και τα μέλη του ορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και οι αποφάσεις

Περισσότερα »
4

Οργανωτική Δομή Δήμου

Ο Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού παρέχει υπηρεσίες τοπικής αυτοδιοίκησης στηρίζοντας με τις δράσεις του την οικονομική, πολιτιστική, περιβαλλοντολογική, και κοινωνική ανάπτυξη της πόλης μας προς όφελος των κατοίκων, των επιχειρήσεων, και των επισκεπτών

Περισσότερα »
4

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Ο Δήμος διοικείται από το Δημοτικό Συμβούλιο, την Οικονομική Επιτροπή, την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, την Εκτελεστική Επιτροπή και τον Δήμαρχο. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συντάσσει Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων στους τομείς

Περισσότερα »