"ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ"

ανοικτός αρχιτεκτονικός διαγωνισμός προσχεδίων άνω των ορίων με απονομή βραβείων

Χρηματοδότηση: Πράσινο Ταμείο

Εκδηλώσεις

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η απόφαση ορισμού της Κριτικής Επιτροπής του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού με τίτλο «Ανάδειξη ταυτότητας Νέου Ψυχικού» (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 268/2022)