Εκπαίδευση

Η εκπαίδευση με την ευρεία έννοια περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες που έχουν σκοπό την επίδραση με συγκεκριμένο τρόπο στη σκέψη, στο χαρακτήρα και στη σωματική αγωγή του ατόμου. Η λέξη προέρχεται από το αρχαίο ελληνικό ρήμα “εκπαιδεύω” που σημαίνει ανατρέφω από παιδική ηλικία, μορφώνω, διαπαιδαγωγώ.

Η πόλη Φιλοθέης-Ψυχικού είναι η έδρα πολλών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δημόσιων & ιδιωτικών : δείτε όλα τα δημόσια σχολικά κτίρια σε slide show φωτογραφιών.

Kindergarten

Νηπιακή Αγωγή

Στην πόλη μας λειτουργούν σήμερα 5 δημόσιοι Παιδικοί Σταθμοί με άρτιες και ασφαλείς εγκαταστάσεις, με έμπειρο προσωπικό, στους οποίους παρέχουμε φύλαξη, φροντίδα και δημιουργική απασχόληση σε περισσότερα από  350 παιδιά. Τα τροφεία διαμορφώνονται με βάση κοινωνικά κριτήρια, και απαλλάσσονται από τις εισφορές οι συμπολίτες μας που έχουν ετήσιο οικογενειακό εισόδημα χαμηλότερο των 15.000 ευρώ. Αναλυτικές πληροφορίες για κάθε Παιδικό Σταθμό, εδώ.

  
 
1Nipiag

Νηπιαγωγεία

Στην πόλη μας λειτουργούν σήμερα 6 δημόσια Νηπιαγωγεία τα οποία υπάγονται στην δημόσια πρωτοβάθμια εκπαιδευτική βαθμίδα. Η διαχείριση των πιστώσεων που διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των νηπιαγωγείων (θέρμανση, φωτισμός, ύδρευσης, τηλέφωνο, αποχέτευση, αγορά αναλωσίμων κ.λπ.), η εκτέλεση μικρών έργων για την επισκευή και συντήρησή τους, η αποκατάσταση φθορών, ζημιών, επίπλων, εξοπλισμού και γενικά των διδακτηριακών εγκαταστάσεων των σχολείων, κλπ. ανήκουν στις αρμοδιότητες της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής. Αναλυτικές πληροφορίες για κάθε Νηπιαγωγείο, εδώ.

  
 
2Dimotiko

Δημοτικά Σχολεία

Στην πόλη μας λειτουργούν σήμερα 6 δημόσια Δημοτικά τα οποία υπάγονται στην δημόσια πρωτοβάθμια εκπαιδευτική βαθμίδα. Η διαχείριση των πιστώσεων που διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας τους ανήκουν στις αρμοδιότητες της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής. Αναλυτικές πληροφορίες για κάθε Δημοτικό σχολείο, εδώ.

  
 
3Lykeio

Γυμνάσια & Λύκεια

Στην πόλη μας λειτουργούν σήμερα 5 δημόσια Γυμνάσια και 4 δημόσια Λύκεια τα οποία υπάγονται στην δημόσια δευτεροβάθμια εκπαιδευτική βαθμίδα. Η διαχείριση των πιστώσεων που διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας τους (θέρμανση, φωτισμός, ύδρευσης, τηλέφωνο, αποχέτευση, αγορά αναλωσίμων κ.λπ.), η εκτέλεση μικρών έργων για την επισκευή και συντήρησή τους, η αποκατάσταση φθορών, ζημιών, επίπλων, εξοπλισμού και γενικά των διδακτηριακών εγκαταστάσεων των σχολείων, κλπ. ανήκουν στις αρμοδιότητες της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής. Αναλυτικές πληροφορίες για κάθε Γυμνάσιο & Λύκειο, εδώ.

  
 
Ecology

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Ο Δήμος επιδιώκοντας να συμβάλει στη δημιουργία περιβαλλοντικής συνείδησης, προσφέρει εκπαιδευτικά προγράμματα για μαθητές νηπιαγωγείου, δημοτικού και γυμνασίου, που προορίζονται για την άσκηση και τη ψυχαγωγία των μικρών κατοίκων της πόλης μας.

Η περιβαλλοντική συνείδηση καλλιεργείται και διδάσκεται, γιατί δεν είναι τίποτε άλλο από το σεβασμό του ανθρώπου προς το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον του, μέσα στο οποίο ζει και αναπτύσσεται, δημιουργεί και προοδεύει. Ενημερωθείτε σχετικά, εδώ.

  
 

Πηγή Ενημέρωσης: Ομάδα Σύνταξης.