Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

04η Συνεδρίαση – 3/10/2021

04η Συνεδρίαση – 3/10/2021 – 2:00:00 AM Πρόσκληση Σύγκλησης – Ημερήσια Διάταξη Πίνακας Αποφάσεων 04ης Συνεδρίασης Απόφαση_27_2021 Απόφαση_28_2021 Απόφαση_29_2021 Απόφαση_30_2021 Απόφαση_31_2021 Απόφαση_32_2021 Απόφαση_33_2021 Απόφαση_34_2021 Απόφαση_35_2021

Περισσότερα »

03η Συνεδρίαση – 2/24/2021

03η Συνεδρίαση – 2/24/2021 – 6:00:00 PM Πρόσκληση Σύγκλησης – Ημερήσια Διάταξη Πίνακας Αποφάσεων 03ης Συνεδρίασης Απόφαση_22_2021 Απόφαση_23_2021 Απόφαση_24_2021 Απόφαση_25_2021 Απόφαση_26_2021

Περισσότερα »

02η Συνεδρίαση – 2/10/2021

02η Συνεδρίαση – 2/10/2021 – 6:00:00 PM Πρόσκληση Σύγκλησης – Ημερήσια Διάταξη Πίνακας 02ης Συνεδρίασης Απόφαση 12_2021 Απόφαση 13_2021 Απόφαση 14_2021 Απόφαση 15_2021 Απόφαση 16_2021 Απόφαση 17_2021 Απόφαση 18_2021 Απόφαση

Περισσότερα »

01η Συνεδρίαση – 1/25/2021

01η Συνεδρίαση – 1/25/2021 – 6:00:00 PM Πρόσκληση Σύγκλησης – Ημερήσια Διάταξη Πίνακας 01ης Συνεδρίασης Απόφαση 01_2021 Απόφαση 02_2021 Απόφαση 03_2021 Απόφαση 04_2021 Απόφαση 05_2021 Απόφαση 06_2021 Απόφαση 07_2021 Απόφαση

Περισσότερα »

26η Συνεδρίαση – 12/29/2020

26η Συνεδρίαση – 12/29/2020 – 6:00:00 PM Πρόσκληση Σύγκλησης – Ημερήσια Διάταξη Πίνακας 26ης Συνεδρίασης Απόφαση_240_2020 Απόφαση_241_2020 Απόφαση_242_2020 Απόφαση_243_2020 Απόφαση_244_2020 Απόφαση_245_2020 Απόφαση_246_2020

Περισσότερα »