Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

13η Συνεδρίαση – 06/09/2021

Πρόσκληση 13ης Συνεδρίασης – Ημερήσια Διάταξη Πίνακας Αποφάσεων 13ης Συνεδρίασης Απόφαση_117_2021 Απόφαση_118_2021 Απόφαση_119_2021 Απόφαση_120_2021 Απόφαση_121_2021 Απόφαση_122_2021 Απόφαση_123_2021 Απόφαση_124_2021 Απόφαση_125_2021 Απόφαση_126_2021 Απόφαση_127_2021

Περισσότερα »

12η Συνεδρίαση – 04/08/2021

Πρόσκληση 12ης Συνεδρίασης – Ημερήσια Διάταξη Πίνακας Αποφάσεων 12ης Συνεδρίασης  Απόφαση_101_2021 Απόφαση_102_2021 Απόφαση_103_2021 Απόφαση_104_2021 Απόφαση_105_2021 Απόφαση_106_2021 Απόφαση_107_2021 Απόφαση_108_2021 Απόφαση_109_2021 Απόφαση_110_2021 Απόφαση_111_2021 Απόφαση_112_2021 Απόφαση_113_2021 Απόφαση_114_2021 Απόφαση_115_2021 Απόφαση_116_2021

Περισσότερα »

10η Συνεδρίαση – 30/06/2021

Πρόσκληση 10ης Συνεδρίασης – Ημερήσια Διάταξη Πίνακας Αποφάσεων 10ης Συνεδρίασης  Απόφαση_86_2021 Απόφαση_87_2021 Απόφαση_88_2021 Απόφαση_89_2021 Απόφαση_90_2021 Απόφαση_91_2021 Απόφαση_92_2021 Απόφαση_93_2021 Απόφαση_94_2021 Απόφαση_95_2021 Απόφαση_96_2021 Απόφαση_97_2021

Περισσότερα »

08η Συνεδρίαση – 24/05/2021

Πρόσκληση 08ης Συνεδρίασης – Ημερήσια Διάταξη Πίνακας Αποφάσεων 08ης Συνεδρίασης Απόφαση_64_2021 Απόφαση_65_2021 Απόφαση_66_2021 Απόφαση_67_2021 Απόφαση_68_2021 Απόφαση_69_2021 Απόφαση_70_2021 Απόφαση_71_2021 Απόφαση_72_2021 Απόφαση_73_2021 Απόφαση_74_2021 Απόφαση_75_2021 Απόφαση_76_2021 Απόφαση_77_2021 Απόφαση_78_2021 Απόφαση_79_2021

Περισσότερα »

07η Συνεδρίαση – 14/04/2021

Πρόσκληση 07ης Συνεδρίασης – Ημερήσια Διάταξη Πίνακας Αποφάσεων 07ης Συνεδρίασης Απόφαση_56_2021 Απόφαση_57_2021 Απόφαση_58_2021 Απόφαση_59_2021 Απόφαση_60_2021 Απόφαση_61_2021 Απόφαση_62_2021

Περισσότερα »