Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

06η Συνεδρίαση – 07/04/2021

Πρόσκληση 06ης Συνεδρίασης – Ημερήσια Διάταξη Πίνακας Αποφάσεων 06ης Συνεδρίασης Απόφαση_49_2021 Απόφαση_50_2021 Απόφαση_51_2021 Απόφαση_52_2021 Απόφαση_53_2021 Απόφαση_54_2021 Απόφαση_55_2021  

Περισσότερα »

05η Συνεδρίαση – 31/03/2021

Πρόσκληση 05ης Συνεδρίασης – Ημερήσια Διάταξη Πίνακας Αποφάσεων 05ης Συνεδρίασης Απόφαση_36_2021 Απόφαση_37_2021 Απόφαση_38_2021 Απόφαση_39_2021 Απόφαση_40_2021 Απόφαση_41_2021 Απόφαση_42_2021 Απόφαση_43_2021 Απόφαση_44_2021 Απόφαση_45_2021 Απόφαση_46_2021 Απόφαση_47_2021 Απόφαση_48_2021

Περισσότερα »

04η Συνεδρίαση – 3/10/2021

04η Συνεδρίαση – 3/10/2021 – 2:00:00 AM Πρόσκληση Σύγκλησης – Ημερήσια Διάταξη Πίνακας Αποφάσεων 04ης Συνεδρίασης Απόφαση_27_2021 Απόφαση_28_2021 Απόφαση_29_2021 Απόφαση_30_2021 Απόφαση_31_2021 Απόφαση_32_2021 Απόφαση_33_2021 Απόφαση_34_2021 Απόφαση_35_2021

Περισσότερα »

03η Συνεδρίαση – 2/24/2021

03η Συνεδρίαση – 2/24/2021 – 6:00:00 PM Πρόσκληση Σύγκλησης – Ημερήσια Διάταξη Πίνακας Αποφάσεων 03ης Συνεδρίασης Απόφαση_22_2021 Απόφαση_23_2021 Απόφαση_24_2021 Απόφαση_25_2021 Απόφαση_26_2021

Περισσότερα »

02η Συνεδρίαση – 2/10/2021

02η Συνεδρίαση – 2/10/2021 – 6:00:00 PM Πρόσκληση Σύγκλησης – Ημερήσια Διάταξη Πίνακας 02ης Συνεδρίασης Απόφαση 12_2021 Απόφαση 13_2021 Απόφαση 14_2021 Απόφαση 15_2021 Απόφαση 16_2021 Απόφαση 17_2021 Απόφαση 18_2021 Απόφαση

Περισσότερα »

01η Συνεδρίαση – 1/25/2021

01η Συνεδρίαση – 1/25/2021 – 6:00:00 PM Πρόσκληση Σύγκλησης – Ημερήσια Διάταξη Πίνακας 01ης Συνεδρίασης Απόφαση 01_2021 Απόφαση 02_2021 Απόφαση 03_2021 Απόφαση 04_2021 Απόφαση 05_2021 Απόφαση 06_2021 Απόφαση 07_2021 Απόφαση

Περισσότερα »