Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

07η Συνεδρίαση – 24/03/2021

Πρόσκληση 07ης Συνεδρίασης – Ημερήσια Διάταξη Πίνακας Αποφάσεων 07ης Συνεδρίασης ΑΠΟΦ_ΟΕ_75_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_76_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_77_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_78_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_79_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_80_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_81_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_82_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_83_2021

Περισσότερα »

06η Συνεδρίαση – 3/17/2021

06η Συνεδρίαση – 3/17/2021 – 10:00:00 AM Πρόσκληση Σύγκλησης – Ημερήσια Διάταξη Πίνακας Αποφάσεων 06ης Συνεδρίασης ΑΠΟΦ_ΟΕ_68_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_69_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_70_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_71_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_72_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_73_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_74_2021

Περισσότερα »

05η Συνεδρίαση – 3/9/2021

05η Συνεδρίαση – 3/9/2021 – 10:00:00 AM Πρόσκληση Σύγκλησης – Ημερήσια Διάταξη Πίνακας αποφάσεων 05ης Συνεδρίασης ΑΠΟΦ_ΟΕ_51_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_52_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_53_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_54_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_55_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_56_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_57_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_58_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_59_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_60_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_61_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_62_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_63_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_64_2021

Περισσότερα »

04η Συνεδρίαση – 2/23/2021

04η Συνεδρίαση – 2/23/2021 – 1:30:00 PM Πρόσκληση Σύγκλησης – Ημερήσια Διάταξη Πίνακας 4ης Συνεδρίασης Απόφαση 35 Απόφαση 36 Απόφαση 37 Απόφαση 38 Απόφαση 39 Απόφαση 40 Απόφαση 41 Απόφαση

Περισσότερα »

03η Συνεδρίαση – 2/10/2021

03η Συνεδρίαση – 2/10/2021 – 11:00:00 AM Πρόσκληση Σύγκλησης – Ημερήσια Διάταξη Πίνακας 3ης Συνεδρίασης Απόφαση 12 Απόφαση 13 Απόφαση 14 Απόφαση 15 Απόφαση 16 Απόφαση 17 Απόφαση 18 Απόφαση

Περισσότερα »

02η Συνεδρίαση – 1/25/2021

02η Συνεδρίαση – 1/25/2021 – 11:00:00 AM Πρόσκληση Σύγκλησης – Ημερήσια Διάταξη Πίνακας 2ης Συνεδρίασης Απόφαση 03 Απόφαση 04 Απόφαση 05 Απόφαση 06 Απόφαση 07 Απόφαση 08 Απόφαση 09 Απόφαση

Περισσότερα »