Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

20η Συνεδρίαση – 06/09/2021

Πρόσκληση 20ης Συνεδρίασης – Ημερήσια Διάταξη Πίνακας Αποφάσεων 20ης Συνεδρίασης ΑΠΟΦ_ΟΕ_234_2021_ ΑΠΟΦ_ΟΕ_235_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_236_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_237_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_238_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_239_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_240_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_241_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_242_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_243_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_244_2021

Περισσότερα »

19η Συνεδρίαση – 06/08/2021

Πρόσκληση 19ης Συνεδρίασης – Ημερήσια Διάταξη Πίνακας Αποφάσεων 19ης Συνεδρίασης ΑΠΟΦ_ΟΕ_213_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_214_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_215_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_216_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_217_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_218_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_219_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_220_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_221_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_222_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_223_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_224_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_225_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_226_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_227_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_228_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_229_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_230_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_231_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_232_2021

Περισσότερα »

18η Συνεδρίαση – 29/07/2021

Πρόσκληση 18ης Συνεδρίασης – Ημερήσια Διάταξη Πίνακας Αποφάσεων 18ης Συνεδρίασης ΑΠΟΦ_ΟΕ_205_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_206_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_207_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_208_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_209_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_210_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_211_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_212_2021

Περισσότερα »

17η Συνεδρίαση – 19/07/2021

Πρόσκληση 17ης Συνεδρίασης – Ημερήσια Διάταξη Πίνακας Αποφάσεων 17ης Συνεδρίασης ΑΠΟΦ_ΟΕ_196_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_197_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_198_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_199_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_200_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_201_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_202_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_203_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_204_2021

Περισσότερα »

16η Συνεδρίαση – 12/07/2021

Πρόσκληση 16ης Συνεδρίασης – Ημερήσια Διάταξη Πίνακας Αποφάσεων 16ης Συνεδρίασης ΑΠΟΦ_ΟΕ_185_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_186_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_187_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_188_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_189_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_190_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_191_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_192_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_193_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_194_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_195_2021

Περισσότερα »

15η Συνεδρίαση – 05/07/2021

Πρόσκληση 15ης Συνεδρίασης – Ημερήσια Διάταξη Πίνακας Αποφάσεων 15ης Συνεδρίασης  ΑΠΟΦ_ΟΕ_169_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_170_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_171_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_172_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_173_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_174_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_175_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_176_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_177_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_178_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_179_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_180_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_181_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_182_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_183_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_184_2021

Περισσότερα »