Επικοινωνία

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΨΥΧΙΚΟΥ

Τηλεφωνικό Κέντρο

  213 2014 700

Διεύθυνση

Μαραθωνοδρόμου 95, 15452 Ψυχικό

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΨΥΧΙΚΟΥ

Τηλεφωνικό Κέντρο

  213 2014 700

Διεύθυνση

Μαραθωνοδρόμου 95, 15452 Ψυχικό

Επικοινωνία

Στοιχεια επικοινωνιασ

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΨΥΧΙΚΟΥ

Γραφείο Δημάρχου
 

213 2014 705, 746

fax Δημάρχου: 210 6726081

d.galanis@0177.syzefxis.gov.gr

dimarxos@0177.syzefxis.gov.gr

Γραφείο Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου

213 2014 744, 743, 708

grammateiads@0177.syzefxis.gov.gr

Γενική Γραμματέας Δήμου

213 2014 723

a.avouri@0177.syzefxis.gov.gr

Αντιδήμαρχος Δημοτικής Διακυβέρνησης και Προγραμματισμού

213 2014 750

e.zeppou@0177.syzefxis.gov.gr

Αντιδήμαρχος Οικονομικών

 2132014727

m.melissourgou@0177.syzefxis.gov.gr

Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών

2132014783

i.chioti@0177.syzefxis.gov.gr

Προϊστάμενος Ταμειακής Υπηρεσίας

213 2014 710, 730, 731,732.

tameio@0177.syzefxis.gov.gr

Διευθυντής Διοικητικών Υπηρεσιών

213 2014 754

c.bellos@0177.syzefxis.gov.gr

Προϊσταμένη Διοικητικών Υπηρεσιών

213 2014 759

dioik@0177.syzefxis.gov.gr

Προϊστάμενος Δημοτολόγιου

213 2014 738

g.sannis@0177.syzefxis.gov.gr

dimotologio@0177.syzefxis.gov.gr

Ληξίαρχος Ψυχικού και Νέου Ψυχικού

2132014702

liksiarxeiop@0177.syzefxis.gov.gr, liksiarxeionp@0177.syzefxis.gov.gr

Πρωτόκολλο

2132014765, 2132014737

protokolo@0177.syzefxis.gov.gr

Διευθυντής Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής,

2132014713

i.bompotsaris@0177.syzefxis.gov.gr

Προϊστάμενος Τμήματος  Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών

2132014713

Δημοτική Ιστοσελίδα

2132014734

content@0177.syzefxis.gov.gr

Νομική Υπηρεσία

213 2014 748, 766

Δημοτική Αστυνομία

213 2014 773, 798

dimastin@0177.syzefxis.gov.gr

Τμήμα Εσόδων


2132014783, 711, 755


esoda@0177.syzefxis.gov.gr

Στοιχεια επικοινωνιασ

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΨΥΧΙΚΟΥ

Γραφείο Δημάρχου
 

213 2014 705, 746

fax Δημάρχου: 210 6726081

d.galanis@0177.syzefxis.gov.gr

dimarxos@0177.syzefxis.gov.gr

Γραφείο Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου

213 2014 744, 743, 708

grammateiads@0177.syzefxis.gov.gr

Γενική Γραμματέας Δήμου

213 2014 723

a.avouri@0177.syzefxis.gov.gr

Αντιδήμαρχος Δημοτικής Διακυβέρνησης και Προγραμματισμού

213 2014 750

e.zeppou@0177.syzefxis.gov.gr

Αντιδήμαρχος Οικονομικών

 2132014727

m.melissourgou@0177.syzefxis.gov.gr

Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών

2132014783

i.chioti@0177.syzefxis.gov.gr

Προϊστάμενος Ταμειακής Υπηρεσίας

213 2014 710, 730, 731,732.

tameio@0177.syzefxis.gov.gr

Διευθυντής Διοικητικών Υπηρεσιών

213 2014 754

c.bellos@0177.syzefxis.gov.gr

Προϊσταμένη Διοικητικών Υπηρεσιών

213 2014 759

dioik@0177.syzefxis.gov.gr

Προϊστάμενος Δημοτολόγιου

213 2014 738

g.sannis@0177.syzefxis.gov.gr

dimotologio@0177.syzefxis.gov.gr

Ληξίαρχος Ψυχικού και Νέου Ψυχικού

2132014702

liksiarxeiop@0177.syzefxis.gov.gr, liksiarxeionp@0177.syzefxis.gov.gr

Πρωτόκολλο

2132014765, 2132014737

protokolo@0177.syzefxis.gov.gr

Διευθυντής Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής,

2132014713

i.bompotsaris@0177.syzefxis.gov.gr

Προϊστάμενος Τμήματος  Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών

2132014713

Δημοτική Ιστοσελίδα

2132014734

content@0177.syzefxis.gov.gr

Νομική Υπηρεσία

213 2014 748, 766

Δημοτική Αστυνομία

213 2014 773, 798

dimastin@0177.syzefxis.gov.gr

Τμήμα Εσόδων


2132014783, 711, 755


esoda@0177.syzefxis.gov.gr

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ

Τηλεφωνικό Κέντρο

213 2014 500

Διεύθυνση

Καλλιγά 31, 15237 Φιλοθέη

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ

Τηλεφωνικό Κέντρο

213 2014 500

Διεύθυνση

Καλλιγά 31, 15237 Φιλοθέη

Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

2132014501

n.zervos@0177.syzefxis.gov.gr

Αντιδήμαρχος Πρασίνου και Περιβαλλοντικών Θεμάτων

2132014503

d.fotiadis@0177.syzefxis.gov.gr

Διεύθυνση Καθαριότητας και Πρασίνου

k.tokatoglou@0177.syzefxis.gov.gr

Προϊσταμένη Καθαριότητας & Ανακύκλωσης

213 2014 500

m.zika@0177.syzefxis.gov.gr

Γραφείο Αντιδημάρχου Καθαριότητας & Ανακύκλωσης

213 2014 500 & 502 (Από 07:00 έως 15:00)

l.ioanidou@0177.syzefxis.gov.gr

z.baglantzi@0177.syzefxis.gov.gr

Εργοτάξιο Καθαριότητας Νέου Ψυχικού (Από 06:00 έως 13:00)

210 6776 043

210 6774 299

Εργοτάξιο Καθαριότητας Φιλοθέης (Από 06:00 έως 13:00)

211 1003077

Εργοτάξιο Καθαριότητας Ψυχικού (Από 06:00 έως 13:00)

210 6775 941

Γραμματεία Υπηρεσίας Πρασίνου

2132014516

d.leontaritis@0177.syzefxis.gov.gr

Ληξίαρχος Φιλοθέης

213 2014 510, φαξ 213 2014 525

liksiarxeiof@0177.syzefxis.gov.gr

Πρωτόκολλο

213 2014 512

m.katopodi@0177.syzefxis.gov.gr

Στοιχεια επικοινωνιασ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ

Στοιχεια επικοινωνιασ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ
ΦΙΛΟΘΕΗΣ

Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

2132014501

n.zervos@0177.syzefxis.gov.gr

Αντιδήμαρχος Πρασίνου και Περιβαλλοντικών Θεμάτων

2132014503

d.fotiadis@0177.syzefxis.gov.gr

Διεύθυνση Καθαριότητας και Πρασίνου

k.tokatoglou@0177.syzefxis.gov.gr

Προϊσταμένη Καθαριότητας & Ανακύκλωσης

213 2014 500

m.zika@0177.syzefxis.gov.gr

Γραφείο Αντιδημάρχου Καθαριότητας & Ανακύκλωσης

213 2014 500 & 502 (Από 07:00 έως 15:00)

l.ioanidou@0177.syzefxis.gov.gr

z.baglantzi@0177.syzefxis.gov.gr

Εργοτάξιο Καθαριότητας Νέου Ψυχικού (Από 06:00 έως 13:00)

210 6776 043

210 6774 299

Εργοτάξιο Καθαριότητας Φιλοθέης (Από 06:00 έως 13:00)

211 1003077

Εργοτάξιο Καθαριότητας Ψυχικού (Από 06:00 έως 13:00)

210 6775 941

Γραμματεία Υπηρεσίας Πρασίνου

2132014516

d.leontaritis@0177.syzefxis.gov.gr

Ληξίαρχος Φιλοθέης

213 2014 510, φαξ 213 2014 525

liksiarxeiof@0177.syzefxis.gov.gr

Πρωτόκολλο

213 2014 512

m.katopodi@0177.syzefxis.gov.gr

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ

Τηλεφωνικό Κέντρο

213 2014 600

Διεύθυνση

Τερτσέτη 44, 15451 Νέο Ψυχικό

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ

Τηλεφωνικό Κέντρο

213 2014 600

Διεύθυνση

Τερτσέτη 44, 15451 Νέο Ψυχικό

Στοιχεια επικοινωνιασ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ

Αντιδήμαρχος Θεμάτων Δομημένου Περιβάλλοντος και Τοπικής Ανάπτυξης

2132014601

g.papachronis@0177.syzefxis.gov.gr

Διευθυντής Τεχνικής Υπηρεσίας

2132014632

s.valis@0177.syzefxis.gov.gr

Τμήμα Συντήρησης

213 2014 639, 604

m.tzanetaki@0177.syzefxis.gov.gr

Διευθύντρια Κοινωνικής Υπηρεσίας

213 2014 641, 650, 600

a.leontariti@0177.syzefxis.gov.gr, pronoia@0177.syzefxis.gov.gr

Προϊστάμενος Τμήματος Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής

213 2014 635

p.tsimogianis@0177.syzefxis.gov.gr

Προϊστάμενος Τμήματος Παιδείας, δια βίου μάθησης, Πολιτισμού και Αθλητισμού

213 2014 673

m.gliatis@0177.syzefxis.gov.gr

Διαχειριση Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς

2132014681

h.sevopoulou@0177.syzefxis.gov.gr

Αδειοδοτήσεις Καταστημάτων

213 2014 627, 628

katastimata@0177.syzefxis.gov.gr

Πρωτόκολλο

2132014605

Υπηρεσία Δόμησης (ΥΔΟΜ)

213-2014661 

ydomphps@0177.syzefxis.gov.gr 

Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού & Εφαρμογών (ΤΕΠΣ)

213-2014635 

ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΟΙΝΟΥ ΥΔΟΜ:

Τρίτη και Πέμπτη 09:00 - 13:00

Τμήμα Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών

213-201466, 663, 664, 665

Τμήμα Αυθαιρέτων Κατασκευών

213- 2014661

Τμήμα Αρχείου ΟΑ - Γραμματεία Διοίκησης

2132014660

Παραλαβή αντιγράφων κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού από την γραμματεία

Στοιχεια επικοινωνιασ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ
ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ

Αντιδήμαρχος Θεμάτων Δομημένου Περιβάλλοντος και Τοπικής Ανάπτυξης

2132014601

g.papachronis@0177.syzefxis.gov.gr

Διευθυντής Τεχνικής Υπηρεσίας

2132014632

s.valis@0177.syzefxis.gov.gr

Τμήμα Συντήρησης

213 2014 639, 604

m.tzanetaki@0177.syzefxis.gov.gr

Διευθύντρια Κοινωνικής Υπηρεσίας

213 2014 641, 650, 600

a.leontariti@0177.syzefxis.gov.gr, pronoia@0177.syzefxis.gov.gr

Προϊστάμενος Τμήματος Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής

213 2014 635

p.tsimogianis@0177.syzefxis.gov.gr

Προϊστάμενος Τμήματος Παιδείας, δια βίου μάθησης, Πολιτισμού και Αθλητισμού

213 2014 673

m.gliatis@0177.syzefxis.gov.gr

Διαχειριση Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς

2132014681

h.sevopoulou@0177.syzefxis.gov.gr

Αδειοδοτήσεις Καταστημάτων

213 2014 627, 628

katastimata@0177.syzefxis.gov.gr

Πρωτόκολλο

2132014605

Υπηρεσία Δόμησης (ΥΔΟΜ)

213-2014661 

ydomphps@0177.syzefxis.gov.gr 

Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού & Εφαρμογών (ΤΕΠΣ)

213-2014635 

ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΟΙΝΟΥ ΥΔΟΜ:

Τρίτη και Πέμπτη 09:00 - 13:00

Τμήμα Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών

213-201466, 663, 664, 665

Τμήμα Αυθαιρέτων Κατασκευών

213- 2014661

Τμήμα Αρχείου ΟΑ - Γραμματεία Διοίκησης

2132014660

Παραλαβή αντιγράφων κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού από την γραμματεία

Χρήσιμα Τηλέφωνα

ΚΕΠ Φιλοθέης

Κύπρου 48, Φιλοθέη

213 2048 130 & 210 6897 114, 117, 118, 119, 156, 159
 

d.filotheis-attikis@kep.gov.gr
 

ΚΕΠ Ψυχικού

Γράμμου 2, Ψυχικό

213 2029 600 & 210 6753 466 έως 468
 

d.psyhikou@kep.gov.gr
 

ΚΕΠ Νέου Ψυχικού

Τερτσέτη 41, Νέο Ψυχικό

213 2055 900 & 210 6727 111, 132

d.neoupsyhikou@kep.gov.gr

Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Ο.Κ.Α.Π.Α., Ρ. Φεραίου και Μπουμπουλίνας (Αθλητικό Κέντρο Ν. Ψυχικού)

213 2014 639, 604

Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου Γραφείο ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ., Καλλιγά 74,

Φιλοθέη

210 6822 217


Δημοτικό Ιατρείο Νέου Ψυχικού

Τερτσέτη 51, Νέο Ψυχικό

210 6744122

Δημοτικό Ιατρείο Ψυχικού

Στρατηγού Καλλάρη 13, Ψυχικό

2106773484

Αθλητικό Κέντρο Νέου Ψυχικού
Ρ. Φεραίου και Μπουμπουλίνας

210-6728043

Πολιτιστικό Κέντρο Μπενετάτου
Δροσίνη και Δρόση, Ψυχικό

210-6745135, 210-6746645 

Κέντρο Έικαστικών Τεχνών «Γ. Καρύδης» Αριάδνης και Νιόβης 13, Φιλοθέη

210-6749860 

Σπυροπούλειο Πνευματικό Κέντρο Αγ. Σοφίας 1 και Ολυμπιονικών,
Νέο Ψυχικό

210-6749137 

Δημοτική Πινακοθήκη Λέφα Κοκκώνη 15, Ψυχικό

210-6717097

Δημοτική Βιβλιοθήκη
Στρ. Καλλάρη 13, Ψυχικό 

210-6724307

Παράρτημα Βιβλιοθήκης Νέου Ψυχικού 

25ης Μαρτίου 19, Νέο Ψυχικό

210-6725690