Επικοινωνία

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΨΥΧΙΚΟΥ

Τηλεφωνικό Κέντρο

  213 2014 700

Διεύθυνση

Μαραθωνοδρόμου 95, 15452 Ψυχικό

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΨΥΧΙΚΟΥ

Τηλεφωνικό Κέντρο

  213 2014 700

Διεύθυνση

Μαραθωνοδρόμου 95, 15452 Ψυχικό

Επικοινωνία

Στοιχεια επικοινωνιασ

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΨΥΧΙΚΟΥ

Γραφείο Δημάρχου
 

213 2014 705, 746

fax Δημάρχου: 210 6726081

d.galanis@0177.syzefxis.gov.gr

dimarxos@0177.syzefxis.gov.gr

Γραφείο Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου

213 2014 744, 743, 708

grammateiads@0177.syzefxis.gov.gr

Γενική Γραμματέας Δήμου

213 2014 723

a.avouri@0177.syzefxis.gov.gr

Αντιδήμαρχος Δημοτικής Διακυβέρνησης και Προγραμματισμού

213 2014 750

e.zeppou@0177.syzefxis.gov.gr

Αντιδήμαρχος Οικονομικών

 2132014727

m.melissourgou@0177.syzefxis.gov.gr

Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών

2132014733

d.bakami@0177.syzefxis.gov.gr

Προϊστάμενος Ταμειακής Υπηρεσίας

213 2014 771, 717, 719, 716,

tameio@0177.syzefxis.gov.gr

Τμήμα Εσόδων2132014783, 711, 755
Για έκδοση βεβαίωσης μη οφειλής ΤΑΠ, κατεβάστε την αίτηση, εδώ

esoda@0177.syzefxis.gov.gr

Διευθυντής Διοικητικών Υπηρεσιών

213 2014 754

c.bellos@0177.syzefxis.gov.gr

Προϊσταμένη Διοικητικών Υπηρεσιών

213 2014 759

dioik@0177.syzefxis.gov.gr

Προϊστάμενος Δημοτολόγιου

213 2014 738

g.sannis@0177.syzefxis.gov.gr

dimotologio@0177.syzefxis.gov.gr

Ληξίαρχος Ψυχικού και Νέου Ψυχικού

2132014702

liksiarxeiop@0177.syzefxis.gov.gr, liksiarxeionp@0177.syzefxis.gov.gr

Πρωτόκολλο

2132014765, 2132014737

protokolo@0177.syzefxis.gov.gr

Διευθυντής Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής,

2132014780

v.kogos@0177.syzefxis.gov.gr

Προϊστάμενος Τμήματος  Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών

2132014713

i.bompotsaris@0177.syzefxis.gov.gr

Δημοτική Ιστοσελίδα

2132014734

content@0177.syzefxis.gov.gr

Νομική Υπηρεσία

213 2014 748, 766

Δημοτική Αστυνομία

213 2014 773, 798

Στοιχεια επικοινωνιασ

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΨΥΧΙΚΟΥ

Γραφείο Δημάρχου
 

213 2014 705, 746

fax Δημάρχου: 210 6726081

d.galanis@0177.syzefxis.gov.gr

dimarxos@0177.syzefxis.gov.gr

Γραφείο Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου

213 2014 744, 743, 708

grammateiads@0177.syzefxis.gov.gr

Γενική Γραμματέας Δήμου

213 2014 723

a.avouri@0177.syzefxis.gov.gr

Αντιδήμαρχος Δημοτικής Διακυβέρνησης και Προγραμματισμού

213 2014 750

e.zeppou@0177.syzefxis.gov.gr

Αντιδήμαρχος Οικονομικών

 2132014727

m.melissourgou@0177.syzefxis.gov.gr

Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών

2132014733

d.bakami@0177.syzefxis.gov.gr

Προϊστάμενος Ταμειακής Υπηρεσίας

213 2014 771, 717, 719, 716,

tameio@0177.syzefxis.gov.gr

Τμήμα Εσόδων2132014783, 711, 755
Για έκδοση βεβαίωσης μη οφειλής ΤΑΠ, κατεβάστε την αίτηση, εδώ

esoda@0177.syzefxis.gov.gr

Διευθυντής Διοικητικών Υπηρεσιών

213 2014 754

c.bellos@0177.syzefxis.gov.gr

Προϊσταμένη Διοικητικών Υπηρεσιών

213 2014 759

dioik@0177.syzefxis.gov.gr

Προϊστάμενος Δημοτολόγιου

213 2014 738

g.sannis@0177.syzefxis.gov.gr

dimotologio@0177.syzefxis.gov.gr

Ληξίαρχος Ψυχικού και Νέου Ψυχικού

2132014702

liksiarxeiop@0177.syzefxis.gov.gr, liksiarxeionp@0177.syzefxis.gov.gr

Πρωτόκολλο

2132014765, 2132014737

protokolo@0177.syzefxis.gov.gr

Διευθυντής Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής,

2132014780

v.kogos@0177.syzefxis.gov.gr

Προϊστάμενος Τμήματος  Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών

2132014713

i.bompotsaris@0177.syzefxis.gov.gr

Δημοτική Ιστοσελίδα

2132014734

content@0177.syzefxis.gov.gr

Νομική Υπηρεσία

213 2014 748, 766

Δημοτική Αστυνομία

213 2014 773, 798

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ

Τηλεφωνικό Κέντρο

213 2014 500

Διεύθυνση

Καλλιγά 31, 15237 Φιλοθέη

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ

Τηλεφωνικό Κέντρο

213 2014 500

Διεύθυνση

Καλλιγά 31, 15237 Φιλοθέη

Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

2132014501

n.zervos@0177.syzefxis.gov.gr

Αντιδήμαρχος Πρασίνου και Περιβαλλοντικών Θεμάτων

2132014503

d.fotiadis@0177.syzefxis.gov.gr

Διεύθυνση Καθαριότητας και Πρασίνου

2132014506

k.tokatoglou@0177.syzefxis.gov.gr

Προϊσταμένη Καθαριότητας & Ανακύκλωσης

213 2014 500

m.zika@0177.syzefxis.gov.gr

Επόπτης Καθαριότητας Δημ. Κοιν. Ψυχικού

2106812987

Χριστοφορίδης Παναγιώτης

Επόπτης Καθαριότητας Δημ. Κοιν. Φιλοθέης

2106812987

Τζάμος Χρήστος

Επόπτης Καθαριότητας Δημ. Κοιν. Ν. Ψυχικού

2106776043, 2106774299

Κουλουμέντας Ηλίας

Γραμματεία Υπηρεσίας Πρασίνου


213 2014 516

d.leontaritis@0177.syzefxis.gov.gr

Ληξίαρχος Φιλοθέης

213 2014 510, φαξ 213 2014 525

liksiarxeiof@0177.syzefxis.gov.gr

Πρωτόκολλο

213 2014 512

m.katopodi@0177.syzefxis.gov.gr

Στοιχεια επικοινωνιασ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ

Στοιχεια επικοινωνιασ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ
ΦΙΛΟΘΕΗΣ

Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

2132014501

n.zervos@0177.syzefxis.gov.gr

Αντιδήμαρχος Πρασίνου και Περιβαλλοντικών Θεμάτων

2132014503

d.fotiadis@0177.syzefxis.gov.gr

Διεύθυνση Καθαριότητας και Πρασίνου

2132014506

k.tokatoglou@0177.syzefxis.gov.gr

Προϊσταμένη Καθαριότητας & Ανακύκλωσης

213 2014 500

m.zika@0177.syzefxis.gov.gr

Επόπτης Καθαριότητας Δημ. Κοιν. Ψυχικού

2106812987

Χριστοφορίδης Παναγιώτης

Επόπτης Καθαριότητας Δημ. Κοιν. Φιλοθέης

2106812987

Τζάμος Χρήστος

Επόπτης Καθαριότητας Δημ. Κοιν. Ν. Ψυχικού

2106776043, 2106774299

Κουλουμέντας Ηλίας

Γραμματεία Υπηρεσίας Πρασίνου


213 2014 516

d.leontaritis@0177.syzefxis.gov.gr

Ληξίαρχος Φιλοθέης

213 2014 510, φαξ 213 2014 525

liksiarxeiof@0177.syzefxis.gov.gr

Πρωτόκολλο

213 2014 512

m.katopodi@0177.syzefxis.gov.gr

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ

Τηλεφωνικό Κέντρο

213 2014 600

Διεύθυνση

Τερτσέτη 44, 15451 Νέο Ψυχικό

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ

Τηλεφωνικό Κέντρο

213 2014 600

Διεύθυνση

Τερτσέτη 44, 15451 Νέο Ψυχικό

Στοιχεια επικοινωνιασ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ

Αντιδήμαρχος Θεμάτων Δομημένου Περιβάλλοντος και Τοπικής Ανάπτυξης

2132014601

g.papachronis@0177.syzefxis.gov.gr

Αντιδήμαρχος Θεμάτων Κοινωνικής Πολιτικής, Πολιτισμού και Αθλητισμού

213 2014 601

ch.bonatsos@0177.syzefxis.gov.gr


Αντιδήμαρχος Θεμάτων Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας, Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης

 2106773474


a.gizeli@0177.syzefxis.gov.gr

Διευθυντής Τεχνικής Υπηρεσίας

2132014640, 605

s.valis@0177.syzefxis.gov.gr

Τμήμα Συντήρησης

213 2014 639, 604

m.tzanetaki@0177.syzefxis.gov.gr

Διευθύντρια Κοινωνικής Υπηρεσίας

213 2014 641, 650, 600

a.leontariti@0177.syzefxis.gov.gr, pronoia@0177.syzefxis.gov.gr

Προϊστάμενος Τμήματος Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής

213 2014 635

p.tsimogianis@0177.syzefxis.gov.gr

Προϊστάμενος Τμήματος Παιδείας, δια βίου μάθησης, Πολιτισμού και Αθλητισμού

213 2014 673

m.gliatis@0177.syzefxis.gov.gr

Διαχείριση Αδέσποτων Ζώων


2132014650,656

e.eleni@0177.syzefxis.gov.gr

Αδειοδοτήσεις Καταστημάτων

213 2014 627, 628

katastimata@0177.syzefxis.gov.gr

Πρωτόκολλο

2132014605

s.sabatakou@0177.syzefxis.gov.gr

Στοιχεια επικοινωνιασ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ
ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ

Αντιδήμαρχος Θεμάτων Δομημένου Περιβάλλοντος και Τοπικής Ανάπτυξης

2132014601

g.papachronis@0177.syzefxis.gov.gr

Αντιδήμαρχος Θεμάτων Κοινωνικής Πολιτικής, Πολιτισμού και Αθλητισμού

213 2014 601

ch.bonatsos@0177.syzefxis.gov.gr


Αντιδήμαρχος Θεμάτων Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας, Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης

 2106773474


a.gizeli@0177.syzefxis.gov.gr

Διευθυντής Τεχνικής Υπηρεσίας

2132014640, 605

s.valis@0177.syzefxis.gov.gr

Τμήμα Συντήρησης

213 2014 639, 604

m.tzanetaki@0177.syzefxis.gov.gr

Διευθύντρια Κοινωνικής Υπηρεσίας

213 2014 641, 650, 600

a.leontariti@0177.syzefxis.gov.gr, pronoia@0177.syzefxis.gov.gr

Προϊστάμενος Τμήματος Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής

213 2014 635

p.tsimogianis@0177.syzefxis.gov.gr

Προϊστάμενος Τμήματος Παιδείας, δια βίου μάθησης, Πολιτισμού και Αθλητισμού

213 2014 673

m.gliatis@0177.syzefxis.gov.gr

Διαχείριση Αδέσποτων Ζώων


2132014650,656

e.eleni@0177.syzefxis.gov.gr

Αδειοδοτήσεις Καταστημάτων

213 2014 627, 628

katastimata@0177.syzefxis.gov.gr

Πρωτόκολλο

2132014605

s.sabatakou@0177.syzefxis.gov.gr

Χρήσιμα Τηλέφωνα

ΚΕΠ Φιλοθέης

Κύπρου 48, Φιλοθέη

213 2048 130 & 210 6897 114, 117, 118, 119, 156, 159
 

d.filotheis-attikis@kep.gov.gr
 

ΚΕΠ Ψυχικού

Γράμμου 2, Ψυχικό

213 2029 600 & 210 6753 466 έως 468
 

d.psyhikou@kep.gov.gr
 

ΚΕΠ Νέου Ψυχικού

Τερτσέτη 41, Νέο Ψυχικό

213 2055 900 & 210 6727 111, 132

d.neoupsyhikou@kep.gov.gr

Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Ο.Κ.Α.Π.Α., Βεκιαρέλη 11, 15237 Φιλοθέη

213 2014 639, 604

Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου Γραφείο ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ., Βεκιαρέλη 11, 15237 Φιλοθέη

210 6822 217