Α' Βάθμια Εκπαίδευση

Πρόεδρος της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής

 έχει οριστεί η κα. Ζαφειρίνα Καρατζά

Πρόεδρος της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής

 έχει οριστεί η κα. Ζαφειρίνα Καρατζά

Τα μέλη της Σχολικής Επιτροπής

 • Φωτιάδης Δημήτριος (Αντιπρόεδρος)
 • Γαβριηλίδου Σοφία
 • Σταυρουλόπουλος Νικόλαος
 • Καρακώστα Ευαγγελία
 • Λάττα – Δαχτυλά Δήμητρα
 • Ανδρονικάκης Αντώνης
 • Παπαγεωργίου Λεωνίδας
 • Αλεξοπούλου Αικατερίνη
 • Δύο (2) διευθύντριες/διευθυντές, εκ των πέντε
  αρχαιοτέρων, των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας
  εκπαίδευσης, με τους αναπληρωτές τους.
 • Μία/ένας (1) εκ των αρχαιοτέρων νηπιαγωγών, με τον
  αναπληρωτή του.
 • Μία/ένας (1) εκπρόσωπος της αντίστοιχης ένωσης
  γονέων, και στην περίπτωση που δεν υπάρχει ένωση
  γονέων, ένας (1) εκπρόσωπος των υφιστάμενων
  συλλόγων γονέων, κατά προτεραιότητα μεγέθους σε
  μαθητικό δυναμικό σχολικής μονάδας, με τον
  αναπληρωτή της/του.

Αναπληρωματικά Μέλη Σχολικής Επιτροπής:

 • Παπασιδέρη Κωνσταντίνα
 • Δουρούκου Λούκα
 • Ηλιαδάκη Άννα
 • Γαλεάδη Μαρία Ναταλία
 • Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος