Β' Βάθμια Εκπαίδευση

Πρόεδρος της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής

έχει οριστεί η κα Μαρία – Χριστίνα Παλαιολόγου

και

Αντιπρόεδρος της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής

έχει οριστεί ο κ. Χαμαλίδης Σωκράτης.

Πρόεδρος της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής

έχει οριστεί η Δημοτικός Σύμβουλος, κα Μαρία – Χριστίνα Παλαιολόγου

Τα μέλη της Σχολικής Επιτροπής

 • Καλαντζής Αναστάσιος (Αντιπρόεδρος)
 • Χαμαλίδης Σωκράτης
 • Διακοσταμάτης Μιχάλης
 • Λιάπης Βασίλειος
 • Παπαπαναγιώτου Φιλιπισία
 • Μανιατοπούλου Μαρία – Ελένη
 • Γάτος Γεώργιος – Αλκιβιάδης
 • Χανακούλας Αθανάσιος
 • Δύο (2) διευθυντές/διευθύντριες, εκ των πέντε αρχαιοτέρων, των σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με τους αναπληρωτές τους.
 • Ένας (1) εκπρόσωπος των μαθητικών κοινοτήτων, κατά προτεραιότητα μεγέθους σε μαθητικό δυναμικό σχολικής μονάδας.
 • Μία/ένας (1) εκπρόσωπος της αντίστοιχης Ένωσης Γονέων, και στην περίπτωση που δεν υπάρχει ένωση γονέων, ένας (1) εκπρόσωπος των υφιστάμενων συλλόγων γονέων, κατά προτεραιότητα μεγέθους σε μαθητικό δυναμικό σχολικής μονάδας, με τον αναπληρωτή της/του

Αναπληρωματικά Μέλη Σχολικής Επιτροπής:

 • Λύκου Μαρία- Ελένη
 • Χοντζοπούλου Άννα- Μαρία
 • Παπαδαυίδ – Πατέρα Νικολέτα
 • Μορισαίου Δήμητρα
 • Παπαγεωργίου Λεωνίδας