Βοήθεια στο σπίτι

Το πρόγραμμα «βοήθεια στο σπίτι», αφορά την κατ’ οίκον φροντίδα ηλικιωμένων και ανήμπορων συμπολιτών μας, χρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς πόρους και μέσω αυτού περισσότεροι από 100 συμπολίτες μας δέχτηκαν τις υπηρεσίες και τη φροντίδα ενός κοινωνικού λειτουργού, δύο νοσηλευτριών και δύο οικογενειακών βοηθών.

 
Το πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι” απευθύνεται σε άτομα της τρίτης ηλικίας που:
  • δεν αυτοεξυπηρετούνται πλήρως και
  • άτομα με κινητικές δυσλειτουργίες και ειδικά προβλήματα,
  • με προτεραιότητα αυτούς που ζουν μόνοι τους ή δεν έχουν την πλήρη φροντίδα της οικογένειας ή που το εισόδημά τους δεν τους επιτρέπει να εξασφαλίσουν τις απαιτούμενες υπηρεσίες για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.

Σκοπός του προγράμματος είναι:

  • η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων της τρίτης ηλικίας καθώς και ατόμων με κινητικά ή άλλα ειδικά προβλήματα (ΑμεΑ),
  • η υποβοήθηση της αυτόνομης και αξιοπρεπούς διαβίωσης,
  • η υποστήριξη του οικογενειακού περιβάλλοντος των επωφελούμενων και,
  • η προώθηση στην απασχόληση ικανού και εξειδικευμένου προσωπικού.

Το πρόγραμμα παρέχει

συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη, νοσηλευτική φροντίδα, οικογενειακή βοήθεια και συντροφιά. Η ομαλή λειτουργία του εξασφαλίζεται από μια εξειδικευμένη και καλά οργανωμένη ομάδα 4 ατόμων αποτελείται από μια κοινωνική λειτουργό, δύο  νοσηλεύτριες και δύο οικογενειακές βοηθούς.

Η κοινωνική λειτουργός του προγράμματος

 έχει τη συνολική εποπτεία των ωφελούμενων, αξιολογώντας τα περιστατικά, παρέχοντας κοινωνική υποστήριξη, ερχόμενη σε επαφή με συναρμόδιους φορείς και παραπέμποντας περιστατικά που δεν άπτονται των υπηρεσιών του προγράμματος.

Οι εξυπηρετούμενοι ωφελούνται των πρωτοβάθμιων υπηρεσιών υγείας που προσφέρουν οι νοσηλεύτριες του προγράμματος και οι οποίες αφορούν σε κατ’ οίκον επισκέψεις για τη μέτρηση και καταγραφή των ζωτικών σημείων, τη συνταγογράφηση των φαρμάκων καθώς και συνοδεία σε νοσοκομεία για τις προγραμματισμένες εξετάσεις τους.

Παράλληλα, οι οικογενειακοί βοηθοί του προγράμματος αναλαμβάνουν τη διεκπεραίωση εξωτερικών εργασιών, την προμήθεια των ηλικιωμένων με είδη άμεσης ανάγκης, καθώς και την καθαριότητα του σπιτιού τους. Μια επιπλέον αρμοδιότητα των οικογενειακών βοηθών, ίσως η πλέον σημαντική για τους ανθρώπους αυτούς, είναι η συντροφιά που προσφέρουν αποδεικνύοντας έμπρακτα τον κοινωνικό χαρακτήρα του προγράμματος.

Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού:

Γραφεία: Βεκιαρέλλη 11, Τ.Κ. 15237, Δημοτική Κοινότητα Φιλοθέης

Τηλ.: 210 6753797