Διευθύνσεις & Προϊστάμενοι

Ο Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού διαρθρώνεται διοικητικά στις παρακάτω Διευθύνσεις ως εξής (ΦΕΚ 2368/2012):

Το γραφείο του βρίσκεται Μαραθωνοδρόμου 95, Ψυχικό, τηλ. 213 2014 780.

Η Δ/νση απαρτίζεται από τις ακόλουθες διοικητικές ενότητες:

 • Τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
 • Τμήμα Αποτελεσματικότητας, Ποιότητας και Οργάνωσης
 • Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.)
 • Γραφείο Διαφάνειας

 

Το γραφείο της βρίσκεται Τερτσέτη 44, Νέο Ψυχικό, τηλ. 213 2014 641.

Η Δ/νση απαρτίζεται από τις ακόλουθες διοικητικές ενότητες:

 • Τμήμα Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων
 • Γραφείο Ισότητας
 • Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας
 • Τμήμα Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας
 • Τμήμα Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού και Αθλητισμού

Το γραφείο της βρίσκεται Τερτσέτη 44, Νέο Ψυχικό, τηλ. 213 2014 640, 213 2014 605.

Η Δ/νση απαρτίζεται από τις ακόλουθες διοικητικές ενότητες:

 • Τμήμα Μελετών
 • Τμήμα Εκτέλεσης Έργων, Συγκοινωνιών και Κυκλοφορίας
 • Τμήμα Συντήρησης και Αυτεπιστασίας
 • Τμήμα Εγκαταστάσεων και Αδειών Μεταφορών

Το γραφείο του βρίσκεται Παύλου Καλλιγά 31, Φιλοθέη, τηλ. 213.20.14.506.

Η Δ/νση απαρτίζεται από τις ακόλουθες διοικητικές ενότητες:

 • Τμήμα Καθαριότητας
  Γραφείο Εποπτών – Κίνησης Οχημάτων
 • Τμήμα Πρασίνου και Περιβαλλοντικών θεμάτων
  Γραφείο Πολιτικής Προστασίας

Το γραφείο του βρίσκεται Μαραθωνοδρόμου 95, Ψυχικό, τηλ. 213 2014 754.

Περιγραφή Διεύθυνσης
Η Δ/νση απαρτίζεται από τις ακόλουθες διοικητικές ενότητες:

 • Τμήμα Υποστήριξης των Πολιτικών Οργάνων του Δήμου
 • Τμήμα Προσωπικού και Εκκαθάρισης δαπανών μισθοδοσίας
 • Γραφείο Τεχνικού Ασφαλείας, Ιατρού
 • Εργασίας, Υγιεινής και Ασφάλειας
  Γραφείο Αλλοδαπών και Μετανάστευσης
 • Γραφείο Γενικού Πρωτοκόλλου και Αρχείου
 • Τμήμα Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείων
 • Γραφείο ΟΓΑ

Το γραφείο της βρίσκεται Μαραθωνοδρόμου 95, Ψυχικό, τηλ. 213 2014 783.

Η Δ/νση απαρτίζεται από τις ακόλουθες διοικητικές ενότητες:

 • Τμήμα Προϋπολογισμού – Απολογισμού, Λογιστηρίου
 • Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας
 • Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας
 • Τμήμα Προμηθειών

Το γραφείο του βρίσκεται Κύπρου 48, Φιλοθέη, τηλ. 210 6897 117.

Η Δ/νση απαρτίζεται από τις ακόλουθες διοικητικές ενότητες:

 • Τμήμα ΚΕΠ Φιλοθέης, Κύπρου 48, 210 6897 117
 • Τμήμα ΚΕΠ Ψυχικού, Γράμμου 2, 210 6753 466
 • Τμήμα ΚΕΠ Νέου Ψυχικού, Τερτσέτη 41, 213 2055 900

Το γραφείο της βρίσκεται Τερτσέτη 44, Ν. Ψυχικό, τηλ. 213 2014 627 & 213 2014 628.

Δείτε τον Κανονισμό Λειτουργίας των Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, εδώ. (δημοσίευση 24 Μαρτίου 2014)

Διαβάστε τον Οδηγό Ορθής Διοικητικής Συμπεριφοράς που διέπει τις σχέσεις των Δημοσίων Υπαλλήλων με τους Πολίτες.