Δημοτικά Σχολεία

Η διαχείριση των πιστώσεων που διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των δημοτικών σχολείων (θέρμανση, φωτισμός, ύδρευσης, τηλέφωνο, αποχέτευση, αγορά αναλωσίμων κ.λπ.), η εκτέλεση μικρών έργων για την επισκευή και συντήρησή τους, η αποκατάσταση φθορών, ζημιών, επίπλων, εξοπλισμού και γενικά των διδακτηριακών εγκαταστάσεων των σχολείων, κλπ. ανήκουν στις αρμοδιότητες της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής. 

Σας παραθέτουμε την λίστα των Δημοτικών σχολείων, δημόσιας πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, του δήμου Φιλοθεής-Ψυχικού:

Διευθύντρια : κα Άννα Δαβίδ-Σπανοπούλου
e-mail : mail@dim-filoth.att.sch.gr
Σύνολο μαθητών : 254
Σύνολο τμημάτων : 12

Πρόεδρος Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων : κος Μάρκος Καφετζόπουλος

Ιστοσελίδα Σχολείου : dim-filoth.att.sch.gr

Διευθύντρια : κα Σπυράτου Ειρήνη

e-mail : mail@1dim-psych.att.sch.gr

Σύνολο μαθητών : 294
Σύνολο τμημάτων : 15
Πρόεδρος Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων : κα Μαρία Πάγκαλη

Ιστοσελίδα Σχολείου : 1dim-psych.att.sch.gr

Διευθυντής : κος Γιώργος Τόλιας

e-mail : mail@ 1dim-n-psych.gr

Σύνολο μαθητών : 237
Σύνολο τμημάτων : 13
Πρόεδρος Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων : κα Πανά Μαριάννα

Ιστοσελίδα Σχολείου : 1dim-n-psych.att.sch.gr

Διευθυντής : κος Ανδρέας Κόκκας

e-mail : 2dimnps@sch.gr ή mail@2dim-n-psych.att.sch.gr

Σύνολο μαθητών : 252
Σύνολο τμημάτων : 13
Πρόεδρος Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων : κος Δράκος Χρήστος

Ιστοσελίδα Σχολείου : https://blogs.sch.gr/2dimnps/

Διευθυντής : κα Νικολέτα Παπανικολάου

e-mail : mail@3dim-n-psych.att.sch.gr

Σύνολο μαθητών : 223
Σύνολο τμημάτων : 12
Πρόεδρος Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων : κ. Κολοβός Γεώργιος

Ιστοσελίδα σχολείου: https://blogs.sch.gr/3dimnps/

 

 

Διευθύντρια : κα Γαλήνη Μπενετάτου

e-mail : mail@4dim-n-psych.att.sch.gr

Σύνολο μαθητών : 122
Σύνολο τμημάτων : 6
Πρόεδρος Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων : κ. Κωνσταντίνος Γαβριελάτος

Ιστοσελίδα σχολείου: 3-4dimnpsyxikou.weebly.com