Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

05η Συνεδρίαση – 12/9/2020

05η Συνεδρίαση – 12/9/2020 – 1:00:00 PM Πρόσκληση Σύγκλησης – Ημερήσια Διάταξη ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΖ_66_2020 ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΖ_67_2020 ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΖ_68_2020 ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΖ_69_2020 ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΖ_70_2020 ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΖ_71_2020 ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΖ_72_2020 ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΖ_73_2020 ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΖ_74_2020 ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΖ_75_2020 ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΖ_76_2020 ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΖ_77_2020 ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΖ_78_2020 ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΖ_79_2020 ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΖ_80_2020 ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΖ_81_2020 ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΖ_82_2020

Περισσότερα »

04η Συνεδρίαση – 10/12/2020

04η Συνεδρίαση – 10/12/2020 – 11:00:00 AM Πρόσκληση Σύγκλησης – Ημερήσια Διάταξη Πίνακας Αποφάσεων 04ης Συνεδρίασης ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΖ_42_2020 ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΖ_43_2020 ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΖ_44_2020 ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΖ_45_2020 ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΖ_46_2020 ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΖ_47_2020 ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΖ_48_2020 ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΖ_49_2020 ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΖ_50_2020 ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΖ_51_2020 ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΖ_52_2020 ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΖ_53_2020 ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΖ_54_2020 ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΖ_55_2020

Περισσότερα »