Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

06η Συνεδρίαση – 07/07/2021

Πρόσκληση 06ης Συνεδρίασης – Ημερήσια Διάταξη Πίνακας 06ης Συνεδρίασης ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΖ_85_2021 ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΖ_86_2021 ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΖ_87_2021 ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΖ_88_2021 ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΖ_89_2021 ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΖ_90_2021 ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΖ_92_2021 ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΖ_93_2021 ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΖ_94_2021 ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΖ_95_2021

Περισσότερα »

05η Συνεδρίαση – 11/06/2021

Πρόσκληση 05ης Συνεδρίασης – Ημερήσια Διάταξη Πίνακας 05ης Συνεδρίασης ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΖ_66_2021 ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΖ_67_2021 ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΖ_68_2021 ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΖ_69_2021 ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΖ_70_2021 ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΖ_71_2021 ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΖ_72_2021 ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΖ_73_2021 ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΖ_74_2021 ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΖ_75_2021 ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΖ_76_2021 ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΖ_77_2021 ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΖ_78_2021 ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΖ_79_2021 ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΖ_80_2021 ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΖ_81_2021 ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΖ_82_2021 ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΖ_83_2021 ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΖ_84_2021

Περισσότερα »

04η Συνεδρίαση – 06/04/2021

Πρόσκληση 04ης Συνεδρίασης – Ημερήσια Διάταξη Πίνακας Αποφάσεων 04ης Συνεδρίασης ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΖ_51_2021 ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΖ_52_2021 ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΖ_53_2021 ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΖ_54_2021 ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΖ_55_2021 ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΖ_56_2021 ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΖ_57_2021 ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΖ_58_2021 ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΖ_59_2021 ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΖ_60_2021 ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΖ_61_2021 ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΖ_62_2021 ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΖ_63_2021 ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΖ_64_2021 ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΖ_65_2021

Περισσότερα »

03η Συνεδρίαση – 30/03/2021

Πρόσκληση 03ης Συνεδρίασης – Ημερήσια Διάταξη Πίνακας Αποφάσεων 03ης Συνεδρίασης ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΖ_38_2021 ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΖ_39_2021 ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΖ_40_2021 ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΖ_41_2021 ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΖ_42_2021 ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΖ_43_2021 ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΖ_44_2021 ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΖ_45_2021 ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΖ_46_2021 ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΖ_47_2021 ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΖ_48_2021 ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΖ_49_2021 ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΖ_50_2021

Περισσότερα »

02η Συνεδρίαση – 18/03/2021

02η Συνεδρίαση – 3/18/2021 – 10:00:00 AM Πρόσκληση 02ης Συνεδρίασης – Ημερήσια Διάταξη Πίνακας Αποφάσεων 02ης Συνεδρίασης ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΖ_6_2021 ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΖ_7_2021 ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΖ_8_2021 ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΖ_9_2021 ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΖ_10_2021 ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΖ_11_2021 ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΖ_12_2021 ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΖ_13_2021 ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΖ_14_2021 ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΖ_15_2021 ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΖ_16_2021 ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΖ_17_2021 ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΖ_18_2021

Περισσότερα »

01η Συνεδρίαση – 22/01/2021

01η Συνεδρίαση – 1/22/2021 – 11:00:00 AM Πρόσκληση 1ης Συνεδρίασης – Ημερήσια Διάταξη Πίνακας Αποφάσεων 01ης Συνεδρίασης ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΖ_1_2021 ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΖ_2_2021 ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΖ_3_2021 ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΖ_4_2021 ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΖ_5_2021 ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΖ_6_2021 ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΖ_7_2021 ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΖ_8_2021 ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΖ_9_2021 ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΖ_10_2021 ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΖ_11_2021 ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΖ_12_2021 ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΖ_13_2021

Περισσότερα »