Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

01η Συνεδρίαση – 22/01/2021

01η Συνεδρίαση – 1/22/2021 – 11:00:00 AM Πρόσκληση 1ης Συνεδρίασης – Ημερήσια Διάταξη Πίνακας Αποφάσεων 01ης Συνεδρίασης ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΖ_1_2021 ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΖ_2_2021 ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΖ_3_2021 ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΖ_4_2021 ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΖ_5_2021 ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΖ_6_2021 ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΖ_7_2021 ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΖ_8_2021 ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΖ_9_2021 ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΖ_10_2021 ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΖ_11_2021 ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΖ_12_2021 ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΖ_13_2021

Περισσότερα »

05η Συνεδρίαση – 12/9/2020

05η Συνεδρίαση – 12/9/2020 – 1:00:00 PM Πρόσκληση Σύγκλησης – Ημερήσια Διάταξη ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΖ_66_2020 ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΖ_67_2020 ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΖ_68_2020 ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΖ_69_2020 ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΖ_70_2020 ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΖ_71_2020 ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΖ_72_2020 ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΖ_73_2020 ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΖ_74_2020 ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΖ_75_2020 ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΖ_76_2020 ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΖ_77_2020 ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΖ_78_2020 ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΖ_79_2020 ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΖ_80_2020 ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΖ_81_2020 ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΖ_82_2020

Περισσότερα »

04η Συνεδρίαση – 10/12/2020

04η Συνεδρίαση – 10/12/2020 – 11:00:00 AM Πρόσκληση Σύγκλησης – Ημερήσια Διάταξη Πίνακας Αποφάσεων 04ης Συνεδρίασης ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΖ_42_2020 ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΖ_43_2020 ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΖ_44_2020 ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΖ_45_2020 ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΖ_46_2020 ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΖ_47_2020 ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΖ_48_2020 ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΖ_49_2020 ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΖ_50_2020 ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΖ_51_2020 ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΖ_52_2020 ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΖ_53_2020 ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΖ_54_2020 ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΖ_55_2020

Περισσότερα »

03η Συνεδρίαση – 7/29/2020

03η Συνεδρίαση – 7/29/2020 – 12:00:00 PM Πρόσκληση Σύγκλησης – Ημερήσια Διάταξη Πίνακας αποφάσεων 03ης Συνεδρίασης Απόφαση 36 Απόφαση 37 Απόφαση 38 Απόφαση 39 Απόφαση 40 Απόφαση 41    

Περισσότερα »

02η Συνεδρίαση – 6/22/2020

02η Συνεδρίαση – 6/22/2020 – 12:00:00 PM Πρόσκληση Σύγκλησης – Ημερήσια Διάταξη Πίνακας αποφάσεων 02ης συνεδρίασης Λήψη απόφασης για ρύθμιση κυκλοφορίας στην πλατεία Ελευθερίας κατά τους θερινούς μήνες. Λήψη απόφασης

Περισσότερα »