Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

17η Συνεδρίαση – 19/07/2021

Πρόσκληση 17ης Συνεδρίασης – Ημερήσια Διάταξη Πίνακας Αποφάσεων 17ης Συνεδρίασης ΑΠΟΦ_ΟΕ_196_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_197_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_198_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_199_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_200_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_201_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_202_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_203_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_204_2021

Περισσότερα »

16η Συνεδρίαση – 12/07/2021

Πρόσκληση 16ης Συνεδρίασης – Ημερήσια Διάταξη Πίνακας Αποφάσεων 16ης Συνεδρίασης ΑΠΟΦ_ΟΕ_185_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_186_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_187_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_188_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_189_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_190_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_191_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_192_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_193_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_194_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_195_2021

Περισσότερα »

15η Συνεδρίαση – 05/07/2021

Πρόσκληση 15ης Συνεδρίασης – Ημερήσια Διάταξη Πίνακας Αποφάσεων 15ης Συνεδρίασης  ΑΠΟΦ_ΟΕ_169_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_170_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_171_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_172_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_173_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_174_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_175_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_176_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_177_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_178_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_179_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_180_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_181_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_182_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_183_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_184_2021

Περισσότερα »

14η Συνεδρίαση – 15/06/2021

Πρόσκληση 14ης Συνεδρίασης – Ημερήσια Διάταξη Πίνακας Αποφάσεων 14ης Συνεδρίασης ΑΠΟΦ_ΟΕ_157_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_158_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_159_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_160_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_161_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_162_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_163_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_164_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_165_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_166_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_167_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_168_2021

Περισσότερα »

13η Συνεδρίαση – 31/05/2021

Πρόσκληση 13ης Συνεδρίασης – Ημερήσια Διάταξη Πίνακας Αποφάσεων 13ης Συνεδρίασης ΑΠΟΦ_ΟΕ_150_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_151_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_152_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_153_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_154_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_155_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_156_2021

Περισσότερα »

12η Συνεδρίαση – 21/05/2021

Πρόσκληση 12ης Συνεδρίασης – Ημερήσια Διάταξη Πίνακας Αποφάσεων 12ης Συνεδρίασης ΑΠΟΦ_ΟΕ_135_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_136_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_137_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_138_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_139_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_140_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_141_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_142_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_143_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_144_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_145_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_146_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_147_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_148_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_149_2021

Περισσότερα »