Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

11η Συνεδρίαση – 12/05/2021

Πρόσκληση 11ης Συνεδρίασης – Ημερήσια Διάταξη Πίνακας Αποφάσεων 11ης Συνεδρίασης ΑΠΟΦ_ΟΕ_125_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_126_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_127_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_128_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_129_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_130_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_131_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_132_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_133_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_134_2021

Περισσότερα »

10η Συνεδρίαση – 27/04/2021

Πρόσκληση 10ης Συνεδρίασης – Ημερήσια Διάταξη Πίνακας Αποφάσεων 10ης Συνεδρίασης ΑΠΟΦ_ΟΕ_105_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_106_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_107_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_108_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_109_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_110_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_111_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_112_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_113_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_114_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_115_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_116_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_117_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_118_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_119_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_120_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_121_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_122_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_123_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_124_2021

Περισσότερα »

09η Συνεδρίαση – 12/04/2021

Πρόσκληση 09ης Συνεδρίασης – Ημερήσια Διάταξη Πίνακας Αποφάσεων 09ης Συνεδρίασης ΑΠΟΦ_ΟΕ_94_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_95_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_96_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_97_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_98_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_99_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_100_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_101_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_102_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_103_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_104_2021  

Περισσότερα »

08η Συνεδρίαση – 06/04/2021

Πρόσκληση 08ης Συνεδρίασης – Ημερήσια Διάταξη Πίνακας Αποφάσεων 08ης Συνεδρίασης ΑΠΟΦ_ΟΕ_84_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_85_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_86_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_87_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_88_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_89_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_90_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_91_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_92_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_93_2021

Περισσότερα »

07η Συνεδρίαση – 24/03/2021

Πρόσκληση 07ης Συνεδρίασης – Ημερήσια Διάταξη Πίνακας Αποφάσεων 07ης Συνεδρίασης ΑΠΟΦ_ΟΕ_75_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_76_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_77_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_78_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_79_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_80_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_81_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_82_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_83_2021

Περισσότερα »

06η Συνεδρίαση – 3/17/2021

06η Συνεδρίαση – 3/17/2021 – 10:00:00 AM Πρόσκληση Σύγκλησης – Ημερήσια Διάταξη Πίνακας Αποφάσεων 06ης Συνεδρίασης ΑΠΟΦ_ΟΕ_68_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_69_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_70_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_71_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_72_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_73_2021 ΑΠΟΦ_ΟΕ_74_2021

Περισσότερα »