Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

08η Συνεδρίαση – 24/05/2021

Πρόσκληση 08ης Συνεδρίασης – Ημερήσια Διάταξη Πίνακας Αποφάσεων 08ης Συνεδρίασης Απόφαση_64_2021 Απόφαση_65_2021 Απόφαση_66_2021 Απόφαση_67_2021 Απόφαση_68_2021 Απόφαση_69_2021 Απόφαση_70_2021 Απόφαση_71_2021 Απόφαση_72_2021 Απόφαση_73_2021 Απόφαση_74_2021 Απόφαση_75_2021 Απόφαση_76_2021 Απόφαση_77_2021 Απόφαση_78_2021 Απόφαση_79_2021

Περισσότερα »

07η Συνεδρίαση – 14/04/2021

Πρόσκληση 07ης Συνεδρίασης – Ημερήσια Διάταξη Πίνακας Αποφάσεων 07ης Συνεδρίασης Απόφαση_56_2021 Απόφαση_57_2021 Απόφαση_58_2021 Απόφαση_59_2021 Απόφαση_60_2021 Απόφαση_61_2021 Απόφαση_62_2021

Περισσότερα »

06η Συνεδρίαση – 07/04/2021

Πρόσκληση 06ης Συνεδρίασης – Ημερήσια Διάταξη Πίνακας Αποφάσεων 06ης Συνεδρίασης Απόφαση_49_2021 Απόφαση_50_2021 Απόφαση_51_2021 Απόφαση_52_2021 Απόφαση_53_2021 Απόφαση_54_2021 Απόφαση_55_2021  

Περισσότερα »

05η Συνεδρίαση – 31/03/2021

Πρόσκληση 05ης Συνεδρίασης – Ημερήσια Διάταξη Πίνακας Αποφάσεων 05ης Συνεδρίασης Απόφαση_36_2021 Απόφαση_37_2021 Απόφαση_38_2021 Απόφαση_39_2021 Απόφαση_40_2021 Απόφαση_41_2021 Απόφαση_42_2021 Απόφαση_43_2021 Απόφαση_44_2021 Απόφαση_45_2021 Απόφαση_46_2021 Απόφαση_47_2021 Απόφαση_48_2021

Περισσότερα »

04η Συνεδρίαση – 10/03/2021

Πρόσκληση Σύγκλησης – Ημερήσια Διάταξη Πίνακας Αποφάσεων 04ης Συνεδρίασης Απόφαση_27_2021 Απόφαση_28_2021 Απόφαση_29_2021 Απόφαση_30_2021 Απόφαση_31_2021 Απόφαση_32_2021 Απόφαση_33_2021 Απόφαση_34_2021 Απόφαση_35_2021  

Περισσότερα »

03η Συνεδρίαση – 24/02/2021

03η Συνεδρίαση – 2/24/2021 – 6:00:00 PM Πρόσκληση Σύγκλησης – Ημερήσια Διάταξη Πίνακας Αποφάσεων 03ης Συνεδρίασης Απόφαση_22_2021 Απόφαση_23_2021 Απόφαση_24_2021 Απόφαση_25_2021 Απόφαση_26_2021  

Περισσότερα »