Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

02η Συνεδρίαση – 10/02/2021

02η Συνεδρίαση – 2/10/2021 – 6:00:00 PM Πρόσκληση Σύγκλησης – Ημερήσια Διάταξη Πίνακας 02ης Συνεδρίασης Απόφαση 12_2021 Απόφαση 13_2021 Απόφαση 14_2021 Απόφαση 15_2021 Απόφαση 16_2021 Απόφαση 17_2021 Απόφαση 18_2021 Απόφαση

Περισσότερα »

01η Συνεδρίαση – 25/01/2021

01η Συνεδρίαση – 1/25/2021 – 6:00:00 PM Πρόσκληση Σύγκλησης – Ημερήσια Διάταξη Πίνακας 01ης Συνεδρίασης Απόφαση 01_2021 Απόφαση 02_2021 Απόφαση 03_2021 Απόφαση 04_2021 Απόφαση 05_2021 Απόφαση 06_2021 Απόφαση 07_2021 Απόφαση

Περισσότερα »

26η Συνεδρίαση – 12/29/2020

26η Συνεδρίαση – 12/29/2020 – 6:00:00 PM Πρόσκληση Σύγκλησης – Ημερήσια Διάταξη Πίνακας 26ης Συνεδρίασης Απόφαση_240_2020 Απόφαση_241_2020 Απόφαση_242_2020 Απόφαση_243_2020 Απόφαση_244_2020 Απόφαση_245_2020 Απόφαση_246_2020

Περισσότερα »

24η Συνεδρίαση – 12/22/2020

24η Συνεδρίαση – 12/22/2020 – 7:00:00 PM Πρόσκληση Σύγκλησης – Ημερήσια Διάταξη Πίνακας 24ης Συνεδρίασης Απόφαση_233_2020 Απόφαση_234_2020 Απόφαση_235_2020 Απόφαση_236_2020 Απόφαση_237_2020 Απόφαση_238_2020 Απόφαση_239_2020

Περισσότερα »