"ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ"

ανοικτός αρχιτεκτονικός διαγωνισμός προσχεδίων άνω των ορίων με απονομή βραβείων

Χρηματοδότηση: Πράσινο Ταμείο

Εκδηλώσεις

Εγκρίθηκαν από την Διοργανώτρια Αρχή τα πρακτικά της Κριτικής Επιτροπής για την απονομή βραβείων και εξαγορών στο πλαίσιο του ανοικτού αρχιτεκτονικού διαγωνισμού προσχέδιων άνω των ορίων με τίτλο: «Ανάδειξη Ταυτότητας Νέου Ψυχικού»

Εγκρίθηκαν από την Διοργανώτρια Αρχή τα πρακτικά της Κριτικής Επιτροπής γιατην απονομή βραβείων και εξαγορών στο πλαίσιο του  ανοικτού αρχιτεκτονικούδιαγωνισμού προσχέδιων άνω των ορίων με τίτλο: «Ανάδειξη Ταυτότητας ΝέουΨυχικού»Η προθεσμία υποβολής ενστάσεων λήγει την Παρασκευή 29 Ιουλίου 2022.