"ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ"

ανοικτός αρχιτεκτονικός διαγωνισμός προσχεδίων άνω των ορίων με απονομή βραβείων

Χρηματοδότηση: Πράσινο Ταμείο

Εκδηλώσεις

Αναρτήθηκαν τα στοιχεία της μελέτης με τίτλο «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ» η οποία πρόκειται να υλοποιηθεί εντός του έτους 2022 με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης.

Αναρτήθηκαν τα στοιχεία της μελέτης με τίτλο «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ» η οποία πρόκειται να υλοποιηθεί εντός του έτους 2022 με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης.