"ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ"

ανοικτός αρχιτεκτονικός διαγωνισμός προσχεδίων άνω των ορίων με απονομή βραβείων

Χρηματοδότηση: Πράσινο Ταμείο

Εκδηλώσεις

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Σε συνέχεια της δημοσίευσης στην ΕΕΕΕ αναρτήθηκε σε Διαύγεια και ΚΗΜΔΗΣ η απόφαση παράτασης της καταληκτικής προθεσμίας υποβολής φακέλων συμμετοχής για τον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό προσχεδίων με τίτλο «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ».