"ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ"

ανοικτός αρχιτεκτονικός διαγωνισμός προσχεδίων άνω των ορίων με απονομή βραβείων

Χρηματοδότηση: Πράσινο Ταμείο

Εκδηλώσεις

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ “ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ”

Εγκρίθηκε από τη Διοργανώτρια Αρχή, μετά από γνωμοδότηση της Κριτικής Επιτροπής,  η απόρριψη της ένστασης που υποβλήθηκε κατά του αποτελέσματος του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού προσχεδίων με τίτλο «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ»