"ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ"

ανοικτός αρχιτεκτονικός διαγωνισμός προσχεδίων άνω των ορίων με απονομή βραβείων

Χρηματοδότηση: Πράσινο Ταμείο

Εκδηλώσεις

Δημοσιεύθηκαν οι ερωτήσεις των διαγωνιζόμενων και οι απαντήσεις της Αρμόδιας Υπηρεσίας της Διοργανώτριας Αρχής κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4.4 της αναλυτικής προκήρυξης.

Δημοσιεύθηκαν οι ερωτήσεις των διαγωνιζόμενων και οι απαντήσεις της Αρμόδιας Υπηρεσίας της Διοργανώτριας Αρχής κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4.4 της αναλυτικής προκήρυξης.