Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός «Ανάδειξη Ταυτότητας Νέου Ψυχικού»

Δημοσιεύθηκαν στην ειδική ιστοσελίδα του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού οι ερωτήσεις των διαγωνιζόμενων και οι απαντήσεις της Αρμόδιας Υπηρεσίας της Διοργανώτριας Αρχής. Δείτε την ειδική ιστοσελίδα του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού πατώντας, εδώ

Δημοσιεύθηκαν οι ερωτήσεις των διαγωνιζόμενων και οι απαντήσεις της Αρμόδιας Υπηρεσίας της Διοργανώτριας Αρχής κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4.4 της αναλυτικής προκήρυξης.

Δημοσιεύθηκαν οι ερωτήσεις των διαγωνιζόμενων και οι απαντήσεις της Αρμόδιας Υπηρεσίας της Διοργανώτριας Αρχής κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4.4 της αναλυτικής προκήρυξης.