"ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ"

ανοικτός αρχιτεκτονικός διαγωνισμός προσχεδίων άνω των ορίων με απονομή βραβείων

Χρηματοδότηση: Πράσινο Ταμείο

Εκδηλώσεις

Σύνθεση Κριτικής Επιτροπής

Μετά από την προβλεπόμενη επικοινωνία με τους κριτές σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 6 της υα ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/48505/387/19.05.2021 (Β’ 2239), διαμορφώθηκε η σύνθεση της Κριτικής Επιτροπής ως εξής:

1.       Αικατερίνη Δημητσάντου Κρεμέζη, πρόεδρος

2.       Δήμητρα Σταύρου, μέλος – εκπρόσωπος διοργανώτριας αρχής

3.       Δαρεία Τσαγκαράκη, μέλος ΥΠΕΝ

4.       Ειρήνη Σακελλαρίδου, μέλος ΥΠΕΝ

5.       Γεώργιος Μαδεμοχωρίτης, μέλος ΥΠΕΝ

Η γραμματειακή υποστήριξη θα γίνει από τη Φλώρα Ζούλη, διοικητική υπάλληλο της διοργανώτριας αρχής.