Σύνθεση Κριτικής Επιτροπής

Μετά από την προβλεπόμενη επικοινωνία με τους κριτές σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 6 της υα ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/48505/387/19.05.2021 (Β’ 2239), διαμορφώθηκε η σύνθεση της Κριτικής Επιτροπής ως […]