Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

Ένταξη Ανέργων στην τοπική αγορά εργασίας

Apasxolisi
ApasxolisiΤο πρόγραμμα στοχεύει στην ένταξη ανέργων στην τοπική αγορά εργασίας και στην ενίσχυση Νέων Επιστημόνων για την επέκταση της υπάρχουσας επιχείρησής τους ή για την ενδυνάμωση της κύριας δραστηριότητας τους.

Το έργο «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας των Δήμων Γαλατσίου και Φιλοθέης-Ψυχικού», αποτελεί μια ολοκληρωμένη παρέμβαση ενεργειών και δράσεων, και δικαιούχοι συμμετοχής είναι οι κάτοικοι των Δήμων Γαλατσίου και Φιλοθέης – Ψυχικού.

 
Πιο αναλυτικά, το έργο απευθύνεται συνολικά σε εβδομήντα οκτώ ωφελούμενους, εκ των οποίων:
 • οι πενήντα τέσσερεις (54) είναι άνεργοι και
 • οι είκοσι τέσσερεις (24) είναι νέοι επιστήμονες.

Στο πλαίσιο του προγράμματος προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους, που πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, να δηλώσουν συμμετοχή από τις 4 Μαρτίου μέχρι τις 11 Απριλίου του 2014. Θα υλοποιηθούν δράσεις, οι οποίες μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν:

 • Συμβουλευτική υποστήριξη τελικών επιλεγέντων με στόχο την επαγγελματική τους ένταξη στην αγορά εργασίας.   
 • Επιχειρηματικός σχεδιασμός και συμβουλευτική επιχειρηματικότητας για τη σύσταση ατομικών και Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (ΚΟΙΝΣΕΠ) και την υποστήριξή τους κατά τα πρώτα στάδια της λειτουργίας.
 • Επαγγελματική κατάρτιση επί πληρωμής
 • Δικτύωση ωφελούμενων, τοπικών κοινωνικών εταίρων, οργανισμών και επιχειρηματιών. κ.α.

Μερικά από τα οφέλη από τη συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι:

 • Απόκτηση κατάλληλων γνώσεων που καθιστούν κάθε ωφελούμενο ανταγωνιστικό στην αγορά εργασίας.
 • Δωρεάν πρόσβαση στην παροχή Συμβουλευτικής Επιχειρηματικότητας.
 • Δωρεάν εκπόνηση Επιχειρηματικού Σχεδίου για τη σύσταση νέων επιχειρήσεων (ατομικής ή κοινωνικής συνεταιριστικής).
 • Επιδοτούμενη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση από πιστοποιημένους εκπαιδευτές του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού.
 • Απόκτηση έντυπου εκπαιδευτικού υλικού, σχετικού με το αντικείμενο της κατάρτισης.
 • Βεβαίωση παρακολούθησης με την ολοκλήρωση του προγράμματος κατάρτισης.
 • Εξασφάλιση θέσεων εργασίας σε άτομα κατάλληλα εκπαιδευμένα στο αντικείμενο της επιχείρησης.
 • Δωρεάν παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε νέους επιστήμονες με στόχο την αποτελεσματικότερη διοίκηση και οργάνωση της επιχείρησής τους.
 • Δωρεάν συμβουλευτική καθοδήγηση κατά τα πρώτα στάδια λειτουργίας των νεοιδρυθέντων επιχειρήσεων.

Πληροφορίες για υποβολή Αιτήσεων:Apasxolisi2

Διευκρινίσεις για τους Δικαιούχους, καθώς και για τα απαραίτητα έγγραφα υποβολής αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα του προγράμματος, εδώ.

ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ.: – Ώρες επικοινωνίας 10:00 – 13:00
Δ/νση: Βεκιαρέλλη 11, Τ.Κ. 152 37, Φιλοθέη, Ισόγειο, Τ: 2106753797 & 2106822217, F: 2106753798, Ε:  parathyro@0177.syzefxis.gov.gr &  apatius@yahoo.gr.

Αρμόδιοι: κα Αναστασία Καπάνταη & κ. Βασίλης Παπαθωμόπουλος.

 

Πηγή Ενημέρωσης: Ομάδα Σύνταξης από ιστοσελίδα προγράμματος.

 

Τελευταία Νέα