Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

Ακύρωση διαγωνισμού

  Με την υπ’ αριθμ. 225/05.08.2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αποφασίστηκε η ακύρωση του ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού άνω των ορίων για την παροχή της υπηρεσίας «Φύτευση και Συντήρηση χώρων πρασίνου» της υπ’ αριθμ. πρωτ. 9987/22-07-2020 διακήρυξης Δημάρχου (ΑΔΑΜ:20PR0C007070200) καθώς και ο επανέλεγχος των όρων διακήρυξης για την επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού.

Διαβάστε την απόφαση εδώ

Πηγή ενημέρωσης : Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Τελευταία Νέα