Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού

  Ο Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού ανακοινώνει την πρόσληψη εποχιακού προσωπικού  για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών της υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου μας, λόγω του κορωνοϊού COVID-19, από 16/01/2021 και για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών.

Δείτε την απόφαση πρόσληψης, εδώ και τον Πίνακα Προσληπτέων, εδώ 

Πηγή Ενημέρωσης: Τμήμα Προσωπικού και Εκκαθάρισης Μισθοδοσίας

Τελευταία Νέα