Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

Απολογισμοί Νομικών Προσώπων

Apologismoi

ApologismoiΑναπτυξιακά εργαλεία στην προσπάθεια της δημοτικής αρχής για αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στην πόλη.

Ο Πρόεδρος και τα μέλη των δύο νομικών προσώπων του δήμου, Ο.Κ.Α.Π.Α. & ΔΗ.ΚΕ.ΦΙ.Ψ., ορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και οι αποφάσεις των συμβουλίων τους δημοσιεύονται στο Διαύγεια και στην ιστοσελίδα του δήμου, εδώ και εδώ αντίστοιχα.

Ο.Κ.Α.Π.Α

Συνολικό μόνιμο προσωπικό & αορίστου χρόνου: 59 άτομα.

Ο προϋπολογισμός του έτους 2015 εκτελέστηκε στοχευμένα, χωρίς αποκλίσεις με μοναδικό γνώμονα την υλοποίηση του σκοπού μας και την εξυπηρέτηση των πολιτών. Ως προς τα συνολικά του έσοδα ο προϋπολογισμός εκτελέστηκε κατά 98% δηλαδή εισπράχθηκαν 4.080.286,88 ευρώ, έναντι 4.173.445,55 ευρώ που είχαν προϋπολογιστεί για το έτος 2015.

Οι συνολικές δαπάνες (τιμολογηθέντα) του προϋπολογισμού, ανήλθαν σε  3.078.158,62 ευρώ, έναντι των 4.173.445,55 ευρώ που είχαν προϋπολογιστεί, αγγίζοντας ποσοστό εκτέλεσης 71% εκ των οποίων 2.940.814,42 ευρώ, ήτοι το 96% αυτών, εξοφλήθηκαν μέσα στη χρήση έτους 2015.

  • Έκθεση Πεπραγμένων Προέδρου Ο.Κ.Α.Π.Α. κ. Γεράσιμου-Αλέξανδρου Μαζαράκη, εδώ & εδώ.

ΔΗ.ΚΕ.ΦΙ.Ψ.

Συνολικό μόνιμο προσωπικό & αορίστου χρόνου:  άτομα. 

Παρέχει ποιοτικές αλλά και οικονομικά προσιτές υπηρεσίες στους δημότες με σκοπό την κάλυψη όσο το δυνατόν περισσότερων κοινωφελών και αυτόνομων δραστηριοτήτων συμπολιτών μας, που είναι απαραίτητες για την ποιοτική φυσιογνωμία και λειτουργία ενός σύγχρονου δήμου. To  2015 η επιχείρηση πραγματοποίησε κύκλο εργασιών  περίπου 690.000 €.

Επιδοτήθηκε με ποσό 420000 ευρώ από το Δήμο, 55.000 ευρώ από επιδοτήσεις σχετικά με την υλοποίηση κοινωνικών προγραμμάτων, ενώ το ποσό των 215.000 ευρώ είναι ανταποδοτικό από τις αθλητικές και πολιτιστικές δράσεις της ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ.

  • Έκθεση Πεπραγμένων Αντιπροέδρου ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ., κα Σόφης Ζαφρακοπούλου, εδώ & εδώ.

Πηγή ενημέρωσης : Απολογισμοί Δημοτικής Αρχής

Τελευταία Νέα