Βρεφονηπιακοί Σταθμοί

Στο Δήμο Φιλοθέης Ψυχικού λειτουργούν σήμερα 5 παιδικοί σταθμοί, στο πλαίσιο, «Στήριξη στην οικογένεια – υπεύθυνη φροντίδα για το παιδί», με άρτιες και ασφαλείς εγκαταστάσεις, με έμπειρο προσωπικό, στους οποίους παρέχεται ασφάλεια, φροντίδα, προσχολική αγωγή και εκπαίδευση σε περισσότερα από 250 παιδιά.

Στόχος μας είναι να εξασφαλίσουμε τη λειτουργία όλων των δημοτικών Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών, διατηρώντας υψηλή ποιότητα υπηρεσιών με όσο το δυνατόν μικρότερο κόστος, ειδικά για τις οικογένειες με χαμηλότερα εισοδήματα. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, γίνονται οι απαιτούμενες ενέργειες ένταξης όλων των Παιδικών Σταθμών στο πρόγραμμα «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» ΕΣΠΑ.

Οι εγγραφές στους Παιδικούς Σταθμούς γίνονται αποκλειστικά από το Τμήμα Κοινωνικής Φροντίδας, υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης Κοινωνικής Φροντίδας, Αθλητισμού & Πολιτισμού του Ν.Π.Δ.Δ «Ο.Κ.Α.Π.Α.» του Δήμου μας, τηλ. 210 6822274, 210 6834550. Η εισφορά των γονέων διαμορφώνεται με βάση οικονομικά & κοινωνικά κριτήρια.

Διεύθυνση: Διαμαντίδου 4, Παλαιό Ψυχικό

Τηλέφωνο: 210 6746435, dpsps@okapa.gr

Διεύθυνση: Ναρκίσσων 17, Φιλοθέη

Τηλέφωνο: 210 6813267, psf@okapa.gr

Διεύθυνση: Ευρώτα 12, Νέο Ψυχικό

Τηλέφωνο: 210 6741670, psnps@okapa.gr

Διεύθυνση: Τζαβέλλα & Μπουμπουλίνας, Νέο Ψυχικό

Τηλέφωνο: 210 6749565, pstz@okapa.gr

Διεύθυνση: Αγ. Σοφίας 23, Νέο Ψυχικό

Τηλέφωνο: 210 6718414, onasio@okapa.gr