Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

Γνωστοποίηση ΙΒΑΝ Λογαριασμού Δήμου σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 76 του Ν. 4921/18-4-2022

Ανακοινώνεται ο τραπεζικός λογαριασμός του Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ, για κατάθεση στο Δήμο ως εγγύηση μέχρι την εκκαθάριση της οφειλής, ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό τρία τοις χιλίοις (3%ο) επί του τιμήματος της πώλησης ή επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου σε κάθε άλλη περίπτωση μεταβίβασης, ( αρ. 76 Ν. 4921/2022 – ΦΕΚ 75 Α/18-4-2022).
 
Αποσαφηνίζουμε, ότι στο αποδεικτικό κατάθεσης, δεδομένου μάλιστα ότι αυτό επέχει θέση βεβαίωσης περί μη οφειλής ΤΑΠ, είναι απαραίτητο να αναγράφεται πλήρης αιτιολογία κατάθεσης (ονοματεπώνυμο καταθέτη, αιτία κατάθεσης κ.λ.π.).
 
Σημειώνουμε ότι ο μεταβιβάζων υποχρεούται ταυτόχρονα με την κατάθεση της εγγύησης, να γνωστοποιήσει στο Δήμο τα στοιχεία του, καθώς και τα στοιχεία του μεταβιβαζόμενου ακινήτου, (περ. δ΄ άρθρου 19 Ν. 4915/2022 και περ. 3 άρθρου 76 Ν. 4921/2022 ).
 
Αρμόδια Υπηρεσία γνωστοποίησης των πιο πάνω στοιχείων είναι το Τμήμα Εσόδων, Τηλέφωνο: 213 2014 783 – κος Δράκος Χρήστος, e-mail: c.drakos@0177.syzefxis.gov.gr
 
Τέλος θέλουμε να κάνουμε απολύτως σαφές και διευκρινίζουμε, ότι ο εν λόγω τραπεζικός λογαριασμός του Δήμου, δεν μπορεί να συνδεθεί με καμιά άλλη αιτία και πληρωμή.
 
Τραπεζικός Λογαριασμός Δήμου ΙΒΑΝ:
GR70 0260 0360 0006 9020 0840 829.
(Προσοχή: Ο ΙΒΑΝ ισχύει μόνο για την προαναφερόμενη περίπτωση πληρωμής).
 
Πληροφορίες : Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας κος Καλογερόπουλος Παναγιώτης.
Τηλ.: 213 2014 710. e-mail: p.kalogeropoulos@0177.syzefxis.gov.gr

Τελευταία Νέα