Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

Διαγωνισμός για Κοινωφελές Έργο

Ag.Sofia

Ag.SofiaΤο Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ιερού Ναού της Αγίας Σοφίας Νέου Ψυχικού προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την «5η ΦΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποπεράτωσης Στέγης Γερόντων του Φιλόπτωχου Ταμείου του Ιερού Ναού».

Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 45 του Ν. 4182/2013, ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται εις το ποσόν των 96.774,19 Ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. και σε 120.000,00 Ευρώ με Φ.Π.Α., και περιλαμβάνει συνοπτικά τις εξής εργασίες στo κτίριο που ευρίσκεται εις την οδό Εφταλιώτη 14 του Νέου Ψυχικού :

  1. Προεργασίες
  2. Κουφώματα
  3. Καλύψεις
  4. Μεταλλικά
  5. Μονώσεις

Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί εις τα γραφεία του Ιερού Ναού την 10ην Μαϊου 2019 & ο χρόνος κατασκευής του έργου ορίζεται σε εξήντα (60) ημέρες από της υπογραφής της συμβάσεως του έργου. Ως εγγύηση για την συμμετοχή στον διαγωνισμό ορίζεται το 2% του προϋπολογισμού & ως εγγύηση για την καλή εκτέλεση του έργου ορίζεται το 5% του προϋπολογισμού. 

Έγγραφα Διαγωνισμού (μπορείτε να τα “κατεβάσετε” στον υπολογιστή σας)

Οι προσφορές θα κατατίθενται εις το εκκλησιαστικό συμβούλιο του Ι.Ν. Αγία Σοφίας Ν. Ψυχικού εντός είκοσι (20) ημερών από την ανάρτηση της παρούσας ανακοίνωσης.

Πηγή ενημέρωσης : Ευάγγελος Μαυρομιχαλάκης, Δικηγόρος, τηλ 6944381622, Αντιπρόεδρος Εκκλησιαστικού Συμβουλίου Ιερού Ναού Αγίας Σοφίας.

Τελευταία Νέα