Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

Διοργάνωση Ημερίδας

CareerDays

CareerDaysΤην Δευτέρα 29 Ιουνίου διοργανώνεται Ημέρα Καριέρας με τίτλο : «Carrer Days: A Head Start to a New Business Life».

Η «Αναπτυξιακή Σύμπραξη για την Απασχόληση Γαλατσίου – Φιλοθέης Ψυχικού», στα πλαίσια υλοποίησης της Πράξης «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας των δήμων » (MIS: 457565), διοργανώνει την εκδήλωση της οποίας σκοπός είναι η διασύνδεση των ωφελουμένων του προγράμματος με τις τοπικές επιχειρήσεις της περιοχής παρέμβασης και συγκεκριμένα της περιοχής του Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού.

Η Πράξη απευθύνεται σε 78 άτομα, εκ των οποίων 54 άνεργα άτομα εγγεγραμμένα στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ και 24 Νέοι επιστήμονες και αφορά όσους ενδιαφέρονται για:

  • να συμμετάσχουν στη σύσταση κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης (ΚΟΙΝΣΕΠ) 
  • να ενταχθούν στην αγορά εργασίας  ως μισθωτοί
  • να ιδρύσουν νέα επιχείρηση
  • να επεκτείνουν ή να ενισχύσουν τις ήδη υπάρχουσες δραστηριότητές τους (Νέοι επιστήμονες)

Οι 54 άνεργοι ωφελούμενοι που επιλέχθηκαν παρακολούθησαν πρόγραμμα κατάρτισης στα ακόλουθα  θεματικά αντικείμενα:

  1. «Επαγγελματική κατάρτιση στο Διοικητικό και Οικονομικό Στέλεχος Επιχειρήσεων»
  2. Ίδρυση Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ)»
  3. Ίδρυση ατομικών επιχειρήσεων»,
  4. και έλαβαν συμβουλευτική υποστήριξη (νομική συμβουλευτική, συμβουλευτική επιχειρηματικότητας, συμβουλευτική απασχόλησης) που αφορά την ίδρυση μιας ΚΟΙΝΣΕΠ, την ατομική επιχειρηματικότητα, ή/και την διεκδίκηση μιας θέσης εργασίας.

Στην εκδήλωση που είναι ανοιχτή για το κοινό, έχουν προσκληθεί φορείς που δραστηριοποιούνται στα όρια του Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού.

Πότε: 18:00 μ.μ.

Που: Κέντρο Νεότητας Φιλοθέης, Καλλιγά 74

Πληροφορίες: Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Φιλοθέης – Ψυχικού, Αναστασία Καπάνταη, τηλ. 2106753797, a.kapantai@0177.syzefxis.gov.gr

 

Πηγή ενημέρωσης: Αντιπρόεδρος ΔΗ.ΚΕ.ΦΙ.Ψ., κα Σόφη Ζαφρακοπούλου

Τελευταία Νέα