Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

Ενημέρωση για τα έργα στον Ποδονίφτη

PodoniftisErga
PodoniftisErgaΟ Δήμος προτείνει έργα που θα προστατεύουν από πλημμύρες και φθορές, αλλά που θα διατηρούν το φυσικό κάλλος του ρέματος.
 
Στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 2015, εγκρίθηκε η παραλαβή της εργασίας που συνέταξε ο Υδραυλικός Σύμβουλος της Τεχνικής Υπηρεσίας, για την σύνταξη των προδιαγραφών για την ανάθεση της κύριας μελέτης της αντιμετώπισης του πλημμυρικού φαινομένου στο ανοικτό τμήμα του Ποδονίφτη, στη Φιλοθέη.
 
Με βάση αυτήν την εργασία, θα γίνει η διακήρυξη για την ανάθεση μελέτης με τίτλο “Μελέτη Περιβαλλοντικής Διευθέτησης και Ανακουφιστικών Έργων Ρέματος Ποδονίφτη (Δ.Ε. Φιλοθέης) – Προμελέτη Οριστική Μελέτη και Τεύχη Δημοπράτησης“.

Δείτε φωτογραφικό υλικό από την πλημμύρα του 2013 στο Δημοτικό Σχολείο της Φιλοθέης, εδώ.

Οι πλημμύρες στο ρέμα Ποδονίφτη

Το ρέμα της Φιλοθέης είναι τμήμα του γνωστού Ρέματος Ποδονίφτης, «χείμαρος που πηγάζει από τις νοτιοδυτικές πηγές του Πεντελικού Όρους, κατέρχεται από το Πάτημα στο Χαλάνδρι από την Οδό Δουκίσσης Πλακεντίας και από εκεί στη Φιλοθέη. Συμβάλλει με το Ρέμα Πολυδρόσου και συνεχίζει από την Οδό Καποδιστρίου προς την Καλογρέζα, τα Πατήσια και τη Νέα Φιλαδέλφεια, όπου χύνεται στον Κηφισό ποταμό μαζί με τα ποικίλα ρέματα που κατεβαίνουν από τις Αχαρνές»1.
 
Το ρέμα Ποδονίφτη, στο μεγαλύτερο μέρος του, έχει διευθετηθεί και βρίσκεται καλυμμένο με εξαίρεση στην περιοχή της Φιλοθέης όπου είχε επιλεγεί να παραμείνει το ρέμα ανοιχτό στη φυσική του μορφή. 
 
PodoniftisErga2Με την κατασκευή, όλο και περισσότερων δικτύων αποχέτευσης ομβρίων υδάτων στις ανάντη περιοχές όπως το Χαλάνδρι και την Αγ. Παρασκευή, διοχετεύονται σε πιο σύντομο χρόνο μεγάλες ποσότητες νερό κάθε φορά του έχουμε ένα έντονο φαινόμενο βροχής. Οι αυξημένες ποσότητες αυτές δυσκολεύονται να περάσουν από μια στένωση που υπάρχει στο σημείο όπου το Ρέμα Ποδονίφτη περνάει κάτω από την Λεωφ. Κηφισίας με αποτέλεσμα να «πισωγυρίζουν» τα νερά και να προκαλούνται πλημμύρες στην περιοχή Χαλανδρίου.
 
Ο Δήμος Χαλανδρίου και η Περιφέρεια Αττικής θέλουν να άρουν την στένωση στο σημείο αυτό προκειμένου να διευκολύνουν την άμεση απορροή των ομβρίων υδάτων και να σταματήσουν τα πλημμυρικά φαινόμενα στο Χαλάνδρι αλλά αυτό θα είχε καταστροφικές επιπτώσεις στην περιοχή της Φιλοθέης όπου το ρέμα ήδη παρουσιάζει υψηλές στάθμες την ώρα της βροχής και έχει πλημμυρίσει αρκετές φορές στο παρελθόν. Επιπλέον, οι μεγάλες παροχές του ρέματος στην περιοχή Φιλοθέης προκαλούν επικίνδυνες φθορές στα πρανή του ρέματος που επηρεάζουν την ευστάθεια των γύρω κατασκευών.
 
Ο Δήμος Φιλοθέης – Ψυχικού επιθυμεί να βοηθήσει στην λύση του προβλήματος, προτείνοντας έργα που θα προστατεύουν τις περιοχές κατά μήκος του ρέματος από πλημμύρες και φθορές, αλλά που θα προστατεύουν παράλληλα το φυσικό κάλλος του ρέματος. Για να συμβάλλει προς την κατεύθυνση αυτή, ο Δήμος αποφάσισε, με την σύμφωνη γνώμη της Περιφέρειας,  να αναθέσει μελέτη για τον προσδιορισμό ανακουφιστικών έργων του θα βελτιώσουν την ομαλή λειτουργία του Ρέματος Ποδονίφτη στην περιοχή Φιλοθέης και για την περιβαλλοντική θωράκιση του.
 
Είναι προφανές ότι, προκειμένου να βρεθούν τα κατάλληλα έργα για να παραλάβουν τις πλημμύρικες παροχές του ρέματος, θα πρέπει να εξεταστεί η ροή στο ρέμα ως σύνολο και να γίνουν επίσης παράλληλες υποστηρικτικές μελέτες όπως τοπογραφικές, υδρολογικές, γεωτεχνικές, φυτοτεχνικές, κ.α.
 

Η Λύση που προτείνεται

PodoniftisErga4Φετινή ισχυρή νεροποντή (12:45 πμ). Οδός Βεντήρη, πρώτα μέτρα από τη Λ. Κηφισίας.
 
Η λύση που προτείνεται, εν συντομία, αφορά την κατασκευή ενός νέου υπόγειου αγωγού που θα τρέχει παράλληλα με το ανοιχτό ρέμα Φιλοθέης στο οποίο θα οδηγούνται τα επιπλέον όμβρια ύδατα που παρουσιάζονται σε πλημμύρικες παροχές. Οι επιπλέον ποσότητες νερού θα οδηγούνται μέσω του νέου αγωγού στο κατάντη κλειστό τμήμα του Ρέματος Ποδονίφτη στην περιοχή Ν. Ιωνίας που είναι ικανό να παραλάβει τις πλημμύρικες παροχές με ασφάλεια, παρακάμπτοντας το ανοιχτό τμήμα του ρέματος ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος πλημμυρικών φαινομένων.
 
Η ακριβής χάραξη του νέου αγωγού θα είναι αντικείμενο μελέτης αλλά αρχικά εξετάζεται να ξεκινάει στην συμβολή της οδού Κοκκώνης με την Λεωφ. Κηφισίας στην περιοχή Χαλανδρίου, και να οδεύει κατά μήκος της Λεωφ. Αγίας Φιλοθέης στην Δ.Ε. Φιλοθέης μέχρι την συμβολή του με το διευθετημένο τμήμα του Ρέματος κατάντη των εγκαταστάσεων του Στίβου Φιλοθέης. Η μελέτη θα πρέπει να λάβει υπόψη της την μελλοντική κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων υδάτων στη Δ.Ε. Φιλοθέης και να προβλέψει έργα για την προστασία και θωράκιση του ανοιχτού τμήματος του ρέματος.
 
Η αξία της συνολικής μελέτης εκτιμάται στα 606.665.00 € (χωρίς ΦΠΑ) και το χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση όλων των μελετών και την σύνταξη των τευχών δημοπράτησης για το έργο είναι 18 μήνες.  Είναι σημαντικό να εκπονηθεί η εν λόγω μελέτη το ταχύτερο δυνατόν προκειμένου να μπορεί ο Δήμος να διεκδικήσει με επιτυχία, χρηματοδότηση για το έργο από τα νέα ευρωπαϊκά προγράμματα 2014-2020.
 
Σύμφωνα με τον νόμο περί ανάθεσης μελετών Ν. 3316/2005, προκειμένου να ανατεθεί η μελέτη απαιτείται η σύνταξη Φακέλου Έργου στο οποίο περιγράφεται με σαφήνεια το αντικείμενο της μελέτης, οι μέχρι σήμερα μελέτες που έχουν γίνει για την περιοχή και το επιθυμητό αποτέλεσμα της μελέτης. Λόγω της ειδικής τεχνογνωσίας που απαιτείται για την σύνταξη του Φακέλου Έργου για μια τόσο σύνθετη μελέτη, ο Δήμος Φιλοθέης – Ψυχικού ανέθεσε σε εξειδικευμένο γραφείο μελετών υδραυλικών έργων την εργασία αυτή.  Με την πρόσφατη απόφαση του, το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλοθέης – Ψυχικού ενέκρινε το έργο του Συμβούλου και δρομολογεί τις διαδικασίες για την ανάθεση της οριστικής μελέτης.

PodoniftisErga3 Αντιστήριξη των Πρανών του Ρέματος

Εν τω μεταξύ ολοκληρώθηκε πρόσφατα και η φετινή φάση για το έργο της αντιστήριξης των πρανών που κινδύνευαν  με κατάρρευση, με τη μέθοδο των συρματοκιβωτίων, στο ρέμα του Ποδονίφτη. Αυτά τα εμπειρικά, παραδοσιακά, αλλά τόσο αποτελεσματικά μέτρα, μεσοπρόθεσμης αντιμετώπισης, θα παύσουν να είναι αναγκαία, όταν θα ολοκληρωθεί το έργο της αντιμετώπισης του πλημμυρικού φαινομένου στο Ποδονίφτη της Φιλοθέης για το οποίο το Δημοτικό Συμβούλιο έλαβε την πρώτη απόφαση, έκανε το πρώτο, αλλά ουσιαστικό βήμα,  για την εκπόνηση της μελέτης του μεγαλόπνοου αυτού έργου.

Πηγή ενημέρωσης: Αντιδήμαρχος Τεχνικού Τομέα, κ. Αλέξανδρος Καριώτης

Τελευταία Νέα