Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

Επαναληπτική κλήρωση για Συγκρότηση Επιτροπής

  Την Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2020 ώρα 10:00 θα γίνει επαναληπτική κλήρωση μέσω ΜΗΜΕΔ για τον ορισμό Επιτροπής Διαγωνισμού για τη μελέτη «TOΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ – ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ» προϋπολογισμού 155.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ διότι μετά από το υπ΄αρ. 17040/30.11.2020 εισερχόμενο έγγραφο, ένα εκ των τακτικών μελών δε μπορεί να συμμετέχει λόγω κωλύματος, οπότε βάσει των οριζόμενων στο ν.2690/1999 (Α’ 45), με δεδομένο ότι δεν έχει ακόμα συγκροτηθεί το συλλογικό όργανο και για να μπορεί να λειτουργήσει χωρίς η κωλύματα Επιτροπή Διαγωνισμού θα οριστεί εκ νέου.

Πηγή Ενημέρωσης: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών – Τμήμα Μελετών 

Τελευταία Νέα