Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

Κλήρωση για Συγκρότηση Επιτροπής

  Τη Δευτέρα 23 Nοεμβρίου 2020, ώρα 9:00 θα διενεργηθεί κλήρωση στην έδρα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (Τερτσέτη 44, 15451, Νέο Ψυχικό) με σκοπό τη συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού που θα διενεργήσει ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για την επιλογή αναδόχου της μελέτης «TOΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ – ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ» προϋπολογισμού 155.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η κλήρωση θα διενεργηθεί μέσω ΜΗΜΕΔ από το αρμόδιο όργανο του φορέα υλοποίησης του έργου.

 Πηγή Ενημέρωσης: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών – Τμήμα Μελετών 

Τελευταία Νέα