Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

Μελέτη Κυκλοφοριακής Οργάνωσης Φιλοθέης

KyklOrgFilothei

KyklOrgFilotheiΔημοσιεύεται από την Τεχνική Υπηρεσία η Μελέτη Κυκλοφοριακής Οργάνωσης της κοινότητας Φιλοθέης.

Με την από 22-12-2015 σύμβαση ανάθεσης μελέτης με Α.Π. 21401/22-12-2015 ανατέθηκε στην Εταιρεία ΔΡΟΜΟΣ ΕΠΕ η «Μελέτη Κυκλοφοριακής Οργάνωσης Δημοτικής Ενότητας Φιλοθέης».

Η περιοχή μελέτης σύμφωνα με την ως άνω σύμβαση αφορά στην περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Φιλοθέης που οριοθετείται μεταξύ των οδών Αγίας Φιλοθέης, Σταύρου Γεωργίου και των ορίων της ΔΕ Ψυχικού.

Αντικείμενο της Μελέτης

Το αντικείμενο της Μελέτης περιλαμβάνει :

  1. τον οριζοντιογραφικό σχεδιασμό των νέων διαμορφώσεων των κρασπέδων των οδών σε επιλεγμένες θέσεις της περιοχής Μελέτης όπου απαιτείται, για την υλοποίηση των προτεινόμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων / παρεμβάσεων και,
  2. την εκπόνηση μελέτης νέων προγραμμάτων φωτεινής σηματοδότησης και συντονισμού σηματοδότησης στις ισόπεδες σηματοδοτούμενες διασταυρώσεις των οδών 28ης Οκτωβρίου / Στ Δέλτα & Λ. Κηφισίας και Αγίας Φιλοθέης & Λ. Κηφισίας, στο μέτωπο επαφής της Δ.Ε Φιλοθέης με την Λ. Κηφισίας.

Έγγραφα της Μελέτης

Πηγή ενημέρωσης : κα Αγγελική Δεληγιώργη, Τεχνική Υπηρεσία, a.deligiorgi@0177.syzefxis.gov.gr

 

Τελευταία Νέα