Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

Νέα Ημερομηνία διεξαγωγής Διαγωνισμού

4Anakoinwseis
4AnakoinwseisΑνακοινώνεται η νέα ημερομηνία διεξαγωγής του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ασφάλιση των ακινήτων και μεταφορικών μέσων του Δήμου.

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. πρωτ.2274/17-02-2016 ανακοίνωσης, ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους που πρόκειται να συμμετάσχουν στον πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την παροχή της υπηρεσίας: «Ασφάλιση των ακινήτων και μεταφορικών μέσων του Δήμου», ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθ.39/25-02-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, θα διεξαχθεί στις 22-03-2016, ημέρα Τρίτη και από ώρα 10.30 π.μ. έως 11.00 π.μ. (ΑΔΑ: 77ΤΗΩΗ8-ΗΝΓ).

  • Δείτε την Ανακοίνωση Δημάρχου, εδώ.

Η περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στη «Διαύγεια», θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και θα δημοσιευτεί σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη διεξαγωγή του διαγωνισμού. Επιπλέον, τα τεύχη του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Πηγή ενημέρωσης: Προϊσταμένη Τμήματος Προμηθειών, κα Άννα Ορτεντζάτου

Τελευταία Νέα