Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

Παράταση υποβολής φακέλων συμμετοχής αρχιτεκτονικού διαγωνισμού

Δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η παράταση της καταληκτικής προθεσμίας υποβολής φακέλων συμμετοχής για τον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό προσχεδίων με τίτλο «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ». Η νέα προθεσμία υποβολής φακέλων συμμετοχής είναι η Παρασκευή 20 Μαΐου 2022, ώρα 14:30.

Θα ακολουθήσουν οι προβλεπόμενες δημοσιεύσεις σε εθνικό επίπεδο κατά τα οριζόμενα στο ν.4412/2016 (α’ 147) και στην υα ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/40505/387/2021 (Β’ 2239).

Τελευταία Νέα